ФІНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОЕКТУ UNIDO/GEF

У вівторок, 4 грудня 2018 року, відбулася фінальна конференція Проекту Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) та Глобального екологічного фону (GEF) «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України», який було впроваджено в Україні з 2011 по 2018 роки.

Команда Проекту представила результати діяльності Проекту за 7 років. Діяльність Проекту ЮНІДО/ГЕФ була направлена на стимулювання впровадження енергоефективності на малих та середніх підприємствах агро-харчового комплексу.

Докладніше

 

100-річчня святкує Національна академія наук України

Цьогоріч Національна академія наук України святкує столітній ювілей. Саме 100 років тому, на підставі закону, ухваленого 14 листопада 1918 р. Радою Міністрів Української Держави та затвердженого гетьманом України П. Скоропадським, 27 листопада 1918 р. було засновано Українську академію наук у м. Києві (УАН). Тоді ж були затверджені статут і штати УАН. Згідно зі статутом УАН визначалася «найвищою науковою державною установою на Вкраїні, що перебуває в безпосередньому віданню верховної власті». Академія постала як самоврядна установа, до складу якої входили 15 інститутів, 14 постійних комісій, 6 музеїв, 2 кабінети, 2 лабораторії, Ботанічний та Акліматизаційний сади, Астрономічна обсерваторія, Біологічна станція, бібліотека, друкарня та архів. За статутом в Академії мали діяти три відділи: історико-філологічний (І), фізико-математичний (ІІ) та соціальних наук (ІІІ). Перше установче, спільне зібрання Академії, що відбулося 27 листопада у приміщенні Наукового товариства у Києві, обрало Президентом УАН В.І. Вернадського.

Протягом багаторічної історії президентами Академії обиралися М. П. Василенко (1921-1922 рр.), О. І. Левицький (1922 р.), В. І. Липський (1922-1928 рр.), Д. К. Заболотний (1928-1929рр.), О. О. Богомолець (1930-1946 рр.), О. В. Палладін (1946-1962 рр.). З 1962 року на чолі Академії — Б. Є. Патон.

Назва Академії зазнавала змін чотири рази. У 1918-1921 рр. вона іменувалася Українська академія наук (УАН), з 1921 по 1936 р. — Всеукраїнська академія наук (ВУАН), у 1936-1991 рр. — Академія наук Української РСР, з 1991 по 1993 р. — Академія наук України, а з 1994 р. – Національна академія наук України.

Українська академія наук була найстарішою з республіканських академій за часів існування СРСР. У перший рік своєї діяльності вона складалася з трьох наукових відділів — історикофілологічного, фізико-математичного і соціальних наук, які охоплювали 3 інститути, 15 комісій і національну бібліотеку. Тепер у НАН України є 3 секції, 14 відділень, близько 170 інститутів та інших наукових установ, у яких працює понад 19 тисяч науковців.

Президенту Національної академії наук України академіку Б. Патону виповнюється 100 років.

Президенту Національної академії наук України, знаменитому вченому, академіку НАН  України Борису Патону 27 листопада виповнилося 100 років.

 

 

Відео про проект UNIDO/GEF «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України»

Відео про проект UNIDO/GEF «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України»

Резолюція, презентації та фотогалерея

Опубліковано резолюцію, презентації та фотогалерею XIX міжнародної науково-практичної конференції “Відновлювана енергетика та енергоефективність у 21 столітті”

  1. Резолюція конференції
  2. Презентації конференції — 26.09.2018 р., 27.09.2018 р.
  3. Фотогалерея

Міжнародна конференція з відновлюваної енергетики

26-28 вересня в КПІ ім. Ігоря Сікорського проходила XIХ Міжнародна науково-практич­на конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті».

Конференція була організована з ініціати­ви представництва Польської академії наук у м. Києві, Інституту відновлюваної енергетики НАН України, Національного технічного уні­верситету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Громадської спілки «Українська воднева рада», ДП «Міжга­лузевий науково-технічний центр вітроенергетики ІВЕ НАН України», кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при КПІ ім. Ігоря Сі­корського, ННК «Інститут прикладного сис­темного аналізу», Малої академії наук України та ін. Спонсорську підтримку конференції надало ТОВ «Емеральд Пелес Груп».

Підтримку цьому науковому форуму нада­ли Національна академія наук України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, проект ЮНІДО/ГЕФ «Підвищення енерго­ефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України», Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України, Асоціація промислових ВЕС України, ВМГО «Зелена енергетика майбутнього», EUROSOLAR-Україна, Українсько-Польський Центр КПІ ім. Ігоря Сікорського, Асоціація сонячної енергетики України, Науково-технічна компанія «Метрополія» та ін.

Доповідь С.О. Кудрі за засіданні Президії НАН України

11.07.2018р. на засіданні Президії НАН України директор Інституту відновлюваної енергетики, член-кор. НАН України С. О. Кудря зробив доповідь на тему «Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія»

Також, в межах засідання Президії НАН України відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук Українита Державним агентствомзенергоефективностітаенергозбереженняУкраїни.

Документ підписали президент НАН України академік Борис Патон і Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

  • Сторони розглядають своє співробітництво як інструмент для ефективного використання наукового та технічного потенціалів НАНУкраїни для виконання завдань, які стоять перед Держенергоефективності Українита, серед іншого, домовилися:
  • забезпечувати створення необхідних умов для ефективного формування і реалізації інноваційних та інвестиційних програм зреконструкції та модернізації енергетичної галузі з метою підвищення їїенергоефективності та впровадження технологій з використанням відновлюваних джерел енергії;
  • сприяти здійсненню досліджень у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозаощадження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
  • забезпечувати створення необхідних умов для ефективної взаємодії науки й державних структур, формування і реалізації інноваційних таінвестиційних програм з реконструкції і модернізації енергетичної галузіз метою підвищення її енергоефективності та впровадження технологійз використанням відновлюваних джерел енергії.

Докладніше на сайті НАН України: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4144

Держенергоефективності та Інститут відновлюваної енергетики НАН України визначили шляхи майбутньої співпраці!

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук разом із Директором Інституту відновлюваної енергетики НАН України, член-кореспондентом НАН України, доктором технічних наук, професором Степаном Кудрею обговорили актуальні питання розвитку «чистої» енергетики, законопроекти, які готує Агентство, та відзначили необхідність об’єднати зусилля у цій сфері.

Докладніше на сайти Держенергоефективності:
http://saee.gov.ua/uk/news/2434

Конкурс на вступ до аспірантури

07 червня 2018 року

ОГОЛОШЕННЯ

ІНСТИТУТ  ВІДНОВЛЮВАНОЇ  ЕНЕРГЕТИКИ  НАН УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
НА  ВСТУП  ДО  АСПІРАНТУРИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ЗАЯВУ ТА ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
03068, ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, 20 – А.
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ,
ВЧЕНОМУ СЕКРЕТАРЮ

Виставка-презентація «Зроблено в Києві»

5 травня 2018 року у Міжнародному виставковому центрі відбулась виставка-презентація «Зроблено в Києві» в який взяли участь і представники Інституту відновлюваної енергетики. Понад 300 своїх розробок представили  55 наукових установ НАН України.

Фото офіційної групи Facebook Національної академії наук України.