Доповідь С.О. Кудрі за засіданні Президії НАН України

11.07.2018р. на засіданні Президії НАН України директор Інституту відновлюваної енергетики, член-кор. НАН України С. О. Кудря зробив доповідь на тему «Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія»

Також, в межах засідання Президії НАН України відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук Українита Державним агентствомзенергоефективностітаенергозбереженняУкраїни.

Документ підписали президент НАН України академік Борис Патон і Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

  • Сторони розглядають своє співробітництво як інструмент для ефективного використання наукового та технічного потенціалів НАНУкраїни для виконання завдань, які стоять перед Держенергоефективності Українита, серед іншого, домовилися:
  • забезпечувати створення необхідних умов для ефективного формування і реалізації інноваційних та інвестиційних програм зреконструкції та модернізації енергетичної галузі з метою підвищення їїенергоефективності та впровадження технологій з використанням відновлюваних джерел енергії;
  • сприяти здійсненню досліджень у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозаощадження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
  • забезпечувати створення необхідних умов для ефективної взаємодії науки й державних структур, формування і реалізації інноваційних таінвестиційних програм з реконструкції і модернізації енергетичної галузіз метою підвищення її енергоефективності та впровадження технологійз використанням відновлюваних джерел енергії.

Докладніше на сайті НАН України: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4144