Міжнародна конференція з відновлюваної енергетики

26-28 вересня в КПІ ім. Ігоря Сікорського проходила XIХ Міжнародна науково-практич­на конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті».

Конференція була організована з ініціати­ви представництва Польської академії наук у м. Києві, Інституту відновлюваної енергетики НАН України, Національного технічного уні­верситету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Громадської спілки «Українська воднева рада», ДП «Міжга­лузевий науково-технічний центр вітроенергетики ІВЕ НАН України», кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при КПІ ім. Ігоря Сі­корського, ННК «Інститут прикладного сис­темного аналізу», Малої академії наук України та ін. Спонсорську підтримку конференції надало ТОВ «Емеральд Пелес Груп».

Підтримку цьому науковому форуму нада­ли Національна академія наук України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, проект ЮНІДО/ГЕФ «Підвищення енерго­ефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України», Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України, Асоціація промислових ВЕС України, ВМГО «Зелена енергетика майбутнього», EUROSOLAR-Україна, Українсько-Польський Центр КПІ ім. Ігоря Сікорського, Асоціація сонячної енергетики України, Науково-технічна компанія «Метрополія» та ін.