МАТЯХ С.В.

11 травня  2016 року  

на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 26.249.01 відбувся захист  дисертації  на  здобуття   наукового ступеня  кандидата  технічних  наук

МАТЯХА  С.В.

«Чисельно-аналітичне моделювання нелінійних процесів переносу зарядів в фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах енергії»

(Спеціальність 05.14.08  –  перетворювання відновлюваних видів енергії)

  • Науковий керівник       –  д.т.н., проф.  Рєзцов В.Ф.
  • Офіційні опоненти:      –  д.т.н., проф. Смирнов В.С.; к.т.н., доц.  Будько В.І.

З дисертацією можна ознайомитися  у  бібліотеці ІВЕ НАН України. та за посиланнями:

Вчений секретар ради                                     Суржик  Т.В.