Суржик О.М.

17 січня 2017 року
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.249.01 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Суржика О.М.

«Теплофізичні характеристики геліоенергетичних модулів з композиційними тепловідводами» (Спеціальність 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії)

  • Науковий керівник – д.т.н., проф. Рєзцов В.Ф.
  • Офіційні опоненти – д.т.н., проф. Книш Л.І.; к.т.н., проф. Пуховий І.І.

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ІВЕ НАН України.

 

 

Вчений секретар ради Суржик Т.В.