Клюс С. В.

9 лютого 2017 року
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.249.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Клюса С. В.

«Енергоефективне перетворення біомаси в горючий газ і біовугілля в газогенераторах щільного шару палива.» (Спеціальність 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії)

 

Науковий керівник:

  • д.т.н., с.н.с. Забарний Г. М.,
  • к.т.н., с.н.с. Жовмір М. М.

Офіційні опоненти:

  • д.т.н., с.н.с. Рохман Б.Б.;
  • к.т.н., с.н.с. Гелетуха Г. Г.

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ІВЕ НАН України та за посиланнями:

Вчений секретар ради
Суржик Т.В.