Журнал 4-2016

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА
№ 4 (47) – 2016

З М І С Т

Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ

РОХМАН Б.Б., ВЫФАТНЮК В.В., ВЫФАТНЮК Д.В., КВАСНЕВСКИЙ А.С.

Теоретическое исследование процесса газификации мелкодисперсной пыли бурого угля

Мокрокалыгорского месторождения в вертикальном поточном газификаторе

под давлением 4,2 МПа

СМИРНОВ В.С., БЕЛЕНОК Н.В., ИВАНИЧЕНКО Е.В. Теоретические основы организации

структурно-инвариантных преобразовательных систем автономных объектов для

возобновляемой енергетики

БУДЬКО В.І. Аналіз доцільності впровадження зарядних станцій електромобілів на основі

відновлюваних джерел енергії в Україні

 

Сонячна енергетика

РЄЗЦОВ В.Ф., СУРЖИК Т.В., ЩОКІНА В.А. Умови приведення до канонічної форми

системи рівнянь електродинамічного наближення в процесах взаємодії сонячного

випромінювання з середовищами

ШЕВЧУК В.І. Перспективи використання сонячних елементів для комбінованих

фотоелектричних модулів

 

Вітроенергетика

МАТЕЄНКО Ю.П., ГОДУН Д.О. Підходи до дослідження надійності роботи

Вітроелектростанції

 

Гідроенергетика

ВАСЬКО П.Ф., ГОЛОВКО В.М., ВЕРБОВИЙ А.П. Вищі гармонійні складові напруги та

струму аснхронного генератора з короткозамкненою обмоткою ротора у складі малих

вітро- та гідроелектричних установок

 

Геотермальна енергетика

ЛЕБЕДЬ І.К. Експериментальна установка з дослідження гідродинаміки руху двофазного

Середовища

КУДЕЛЯ П.П., СОЛОМАХА А.С., ОЧЕРЕТЯНКО М.Д. Оцінка ефективності

опалювальних теплових насосів з використанням методу циклів

 

Біоенергетика

ЖОВМІР М.М. Кінетика термолізу та вигоряння часток твердого біопалива. Частина 3.

Швидкість вигоряння коксозольного залишку деревних і солом’яних гранул

ДІДКІВСЬКА Г.Г. До проблеми виробництва рідких моторних біопалив із мікроводоростей