Журнал 3-2016

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА
№ 3 (46) – 2016

З М І С Т

Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ

КУЗНЄЦОВ М.П., УЖЕЙКО С.О. Імовірності аспекти використання відновлюваних джерел енергії в зоні відчуження Чорнобильської АЕС

РОХМАН Б.Б., ВЫФАТНЮК В.Г., ВЫФАТНЮК Д.В., КВАСНЕВСКИЙ А.С.  Моделирование тепломассообмена и химического реагирования газодисперского потока пылевидных частиц угля в высокотемпературном газификаторе

Сонячна енергетика

ПУНДЄВ В.О., ШЕВЧУК В.І.  Можливості використання зони відчуження ЧАЕС для розвитку фотоенергетики та геліоенергетики в Україні

ЗАЙЦЕВ Р.В., СОКОЛ Е.І., ХРИПУНОВ Г.С., КІРІЧЕНКО М.В., ПРОКОПЕНКО Д.С.  Високоефективна система відбору потужності для фотоелектричної станції

УШКАЛЕНКО О.В.  Визначення оптимального кута нахилу фотоелектричних панелей з урахуванням анізотропії сонячної радіації

Вітроенергетика

КУДРЯ С.О., ТУЧИНСЬКИЙ Б.Г., ІВАНЧЕНКО І.В., ПЕТРЕНКО К.В.  Оцінка вітрового енергетичного потенціалу зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції

Гідроенергетика

ВАСЬКО П.Ф., МОРОЗ А.В. Потенціал використання гідроенергетичних ресурсів основних малих річок України

Геотермальна енергетика

БАРИЛО А.А.  Перспективи використання геотермальних технологій на території Чорнобильської они відчуження

Біоенергетика

КЛЮС В.П., НОВИЦЬКА Є.Г.  Термічна утилізація радіоактивно забрудненої деревини Чорнобильської зони для виробництва електроенергії

ЖОВМІР М.М.  Кінетика термолізу та вигоряння часток твердого біопалива. Частина 2. Швидкість термолізу сухих та вологих деревних і солом’яних гранул

МАТВЕЕВ Ю.Б., КУЦЫЙ Д.В. Исследование потенциала образования билгаза при сбраживании пищевых отходов

ГОЛУБ Н.Б., КОЗЛОВЕЦЬ О.А.  Анаеробна коферметація пташиного посліду з целюлозовмісними відходами