Журнал 2-2016

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА
№ 2 (45) – 2016

З М І С Т

Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ

ЩОКІН А.Р., ПОНОМАРЕНКО О.П. Підвищення рівня науково-прикладного журналу »Відновлювана енергетика» ІВЕ НАНУ за рахунок переходу на міжнародні критерії оцінювання праці вчених у галузі використання відновлюваних джерел енергії для входження у світову мережу наукометричних баз даних

КУЗНЄЦОВ М.П. Деякі особливості автономної роботи вітрової та сонячної електростанцій

ХИМЕНКО А.В. Исследование динамических характеристик электротепловых аккумуляторов

ПАСІЧНИЙ В.В., ОСТАПЕНКО С.О., РОГОЗИНСЬКИЙ А.А., ФРОЛОВ Г.О., КОРЧЕМНА В.С. Термічна переробка відходів твердого сплаву ВК6М при нагріванні концентрованим випромінюванням

Сонячна енергетика

СУРЖИК О.М. Експериментальне дослідження на довговічність композиційних матеріалів колекторів сонячної енергії

КНЫШ Л.И. Программный модуль для комплексного исследования энергопереноса в теплоприемниках солнечных параболоцилиндрических станций

РЄЗЦОВ В.Ф., СУРЖИК О.М., ОХОТА О.О. Експериментальне дослідження теплопровідності композиційних матеріалів колекторів сонячної енергії

Вітроенергетика

ПЕРМИНОВ Ю.Н., КОХАНЕВИЧ В.П., ЗИНЧЕНКО Т.В. Алгоритм расчета синхронных генераторов торцевой конструкции с двумя магнитными системами, расположенными по торцам статора, для ветроэнергетических установок

Гідроенергетика

ІБРАГІМОВА М.Р. Енергетичний аспект регулювання потужності малої ГЕС по водотоку річки за різних гідрологічних параметрів стоку

Геотермальна енергетика

ВЕЛИЧКО В.В. Дослідження закономірностей проникності гірського масиву при заповненні водою вертикальної свердловини

ОЛІЙНІЧЕНКО В.Г. Аналіз технічних вимог до теплотрас геотермального теплопостачання

Біоенергетика

ЖОВМІР М.М. Кінетика термолізу та вигоряння часток твердого біопалива. Частина 1. Експериментальна установка та методика проведення досліджень

КЛЮС С.В., ЖОВМІР М.М., МАСЛЮКОВА З.В., ДЕМЧИНА В.П. Визначення основних показників та ефективності часткової газифікації біомаси в газогенераторі щільного шару з оберненим дуттям

САЛЮК А.І., ЖАДАН С.О., ШАПОВАЛОВ Є.Б., ТАРАСЕНКО Р.А. Інгібування виробництва метану з курячого посліду сульфідами