Журнал 1-2016

ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА
№ 1 (44) – 2016

ЗМІСТ

Комплексні проблеми енергетичних систем на основі НВДЕ

ЛУДАНОВ К.И., БРАТАНИЧ Т.И.  Аккумулирование водорода. Кинетика поглощения водорода в металлах

КУЗНЄЦОВ М.М., Моделювання спільної роботи вітрової та сонячної електростакнцій

НАКАШИДЗЕ Л.В., ТРОФИМЕНКО А.В., ГАБРИНЕЦ В.А.  Факторы, влияющие на тепловой баланс сооружения при использовании энергии альтернативных источников

Сонячна енергетика

ГАЕВСКИЙ А.Ю., УШКАЛЕНКО О.В.  Определение оптимальніх углов наклона фотоєлектрических панелей

ГУБИН С.В., ГОНТАРЬ М.Г.  Динамическое моделирование управления работы фотоэлектрической батареи с учетом изменения температуры панели

ГАМАРКО А.В.  Методы чисельної апроксимації вольт-амперних кривих фотоелектричного модуля

БОНДАРЕНКО Д.В.  Інтелектуальні цифровф фотоелектричні системи

Вітроенергетика

ГОЛОВКО В.М., КОХАНЄВИЧ В.П., ШИХАЙЛОВ М.О., БУДЬКО В.І.  Вплив параметрів системи оріїнтації ротора з використанням конструктивної схеми «хвіст на косому шарнірі» на статичні характеристики вітроустановки

Гідроенергетика

ІБРАГІМОВА М.Р.  Визначення проектніх параметрів малої ГЕС за регулювання потужності по водотоку

Геотермальна енергетика

МОРОЗОВ Ю.П., НІКОЛАЄВСЬКА Н.В., КУШНІР І.О.  Застосування геотермальних теплових насосів у системах децентралізованого теплопостачання

САДОВЕНКО И.А., ИНКИН А.В.  Верификация математической модели переноса тепловой энергии в обводненных породах сжигаемого угольного пласта

Біоенергетика

КУЧЕРУК П.П. Дослідження кінетичних параметрів при періодичному метановому бродінні суміші гнойових відходів та силосу кукурудзи

САЛЮК А.І., ЖАДАН С.О., ШАПОВАЛОВ Є.Б., ТАРАСЕНКО Р.А.  Інгібування виробництва метану з курячого посліду амонійним азотом

БУДЬКО М.О.  Дослідження впливу конструктивних параметрів реактора періодичної дії на температурній режим процесу перетворення енергії біомаси в біодизельне паливо