Сандовал Зархі Карлос Роландо

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача  –   Сандовал Зархі Карлос Роландо

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює   –  аспірант , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України.

Назва дисертації    –   «Режими роботи автономної вітроелектричної установкиз з асинхронним генератором в метеорологічних умовах Еквадору».

Шифр та назва спеціальності – 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії

Шифр спеціалізованої ради  –  Д 26.249.01

Назва  наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України, 03056,  м. Київ-56,  пр-т.  Перемоги,37.

Науковий керівник – Головко  Володимир Михайлович,  доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря  Сікорського»,  професор кафедри відновлюваних  джерел енергії.

Офіційний опонент  –  Мазуренко Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор,  Інститут електродинаміки НАН України, завідувач відділу електромеханічних систем.

Офіційний опонент – Трегуб Микола Іларіонович, кандидат технічних наук, Білоцерківський національний аграрний університет МОН України, завідувач кафедри механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.