Донець А.М.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Прізвище, ім`я, по-батькові здобувача –.Донець Артем Маркович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює — молодший науковий співробітник відділу вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Назва дисертації — «Умови стійкості навантажувальних режимів роботи вітродизельної установки».

Шифр та назва спеціальності — 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — Інститут відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20а; тел..044 206 28 09).

  • Науковий керівник – Головко Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України, професор кафедри відновлюваних джерел енергії.
  • Офіційний опонент – Мазуренко Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, Інститут електродинаміки НАН України, завідувач відділу електромеханічних систем.
  • Офіційний опонент –Трегуб Микола Іларіонович, кандидат технічних наук, Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.

Для завантаження: