Четверик Г.О.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Прізвище, ім`я, по-батькові здобувача – Четверик Геннадій Олександрович..

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює — науковий співробітник відділу відновлюваних органічних енергоносіїв Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Назва дисертації — «Енергоефективне перетворення рідких відходів газифікації біомаси в біогазовій установці».

Шифр та назва спеціальності — 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — Інститут відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул.. Гната Хоткевича, 20а; тел..044 206 28 09).

Науковий керівник – Забарний Георгій Миколайович , доктор технічних наук, старший науковий співробітник; Клюс Володимир Павлович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, в.о. зав. відділу відновлюваних органічних енергоносіїв (Інститут відновлюваної енергетики НАН України).

Офіційний опонент – Голуб Наталія Борисівна , доктор технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри екобіотехнології та біоенергетики (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»).

Офіційний опонент – Кучерук Петро Петрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу теплофізичних проблем біоенергетики (Інститут технічної теплофізики НАН України).

Голова спеціалізованої вченої ради
Д 26.249.01
Кудря С.О.