Кравченко І.П.

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Прізвище, ім`я, по-батькові здобувача – Кравченко Ігор Павлович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший науковий співробітник відділу відновлюваних органічних енергоносіїв Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Назва дисертації — «Процеси і системи перетворювання геотермальної енергії вироблених нафтових і газових родовищ».

Шифр та назва спеціальності — 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — Інститут відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул.. Гната Хоткевича, 20а; тел..044 206 28 09).

Науковий керівник — Рєзцов Віктор Федорович, член-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор, зам. директора з наукових питань, зав. відділу сонячної енергетики (Інституту відновлюваної енергетики НАН України).

Офіційний опонент – Рудько Георгій Ілліч, доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор кафедри інженерної екології та загальної геології (Державна комісія України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України).

Офіційний опонент –: Карпенко Василь Миколайович, кандидат технічних наук, головний фахівець Відділу впровадження енергоефективних проектів Управління розвитку проектів з енергоефективності Департаменту енергоефективності та енергозбереження (Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»).

Голова спеціалізованої вченої ради
Д 26.249.01
Кудря С.О.
член-кор. НАН України, доктор технічних наук