Накашидзе Л.В.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувана — Накашидзе Лілія Валентинівна.

Посада здобувана і повна назва установи, де він працює — директор НДІ енергетики Дніпровського національного університету ім.. Олеся Гончара МОН України.

Назва дисертації — «Енергоефективні системи забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на основі використання енергії сонця та оточуючого середовища».

Шифр та назва спеціальності — 05.14.08 — перетворювання відновлюваних видів енергії.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — Інститут відновлюваної енергетики НАН України (02094. м. Київ, вул.. Гната Хоткевича, 20а; тел..044 206 28 09).

Науковий консультант — Габрінець Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна НАН України).

Офіційний опонент — Басок Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, член- кореспондент НАН України, завідувач відділу теплотехніки (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційний опонент — Редько Олександр Федорович, доктор технічних наук, професор, академік Академії будівельних наук, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів. (Харківський національний Університет будівництва та архітектури МОН України)

Офіційний опонент-Гакал Павло Григорович, доктор технічних наук, завідувач кафедри аерокосмічної теплотехніки (Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського)