Кармазін О.О.

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Прізвище, ім`я, по-батькові здобувача – Кармазін Олексій Олександрович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – науковий співробітник відділу комплексних енергосистем Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Назва дисертації — «Балансова надійність елетроенергетичних систем в умовах зростання частки відновлюваної енергетики».

Шифр та назва спеціальності — 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — Інститут відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул.. Гната Хоткевича, 20а; тел..044 206 28 09).

Науковий керівник — Кудря Степан Олександрович, член-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор, директор, зав. відділу вітроенергетики (Інститут відновлюваної енергетики НАН України).

Офіційний опонент – Кулик Володимир Володимирович, доктор технічних наук, доцент за кафедрою електричних станцій і систем, професор кафедри електричних станцій і систем (Вінницький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України).

Офіційний опонент –Будько Василь Іванович, кандидат технічних наук, доцент, заступник завідуючого кафедрою ВДЕ (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України).

Голова спеціалізованої вченої ради
Д 26.249.01
Кудря С.О.
член-кор. НАН України, доктор технічних наук

Для завантаження: