Ярош Я. Д.

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук

Прізвище, ім`я, по-батькові здобувача – Ярош Ярослав Дмитрович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – декан факультету інженерії та енергетики Житомирського національного агроекологічного університету МОН України.

Назва дисертації — «Науково-технічне обгрунтування енергетичної автономності агроекосистем на основі біомаси».

Шифр та назва спеціальності — 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — Інститут відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул.. Гната Хоткевича, 20а; тел..044 206 28 09).

Науковий консультант — Голуб Геннадій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України).

Офіційний опонент – Басок Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій (Інститут технічної теплофізики НАН України).

Офіційний опонент – Голуб Наталія Борисівна,
доктор технічних наук, доцент, професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики ( Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України).

Офіційний опонент – Кузнєцов Микола Петрович,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу комплексних енергетичних систем ( Інститут відновлюваної енергетики НАН України).

Голова спеціалізованої вченої ради
Д 26.249.01
Кудря С.О.
член-кор. НАН України, доктор технічних наук

Для завантаження: