Будько В. І.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Прізвище, ім`я, по-батькові здобувача – Будько Василь Іванович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри Відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського), кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Назва дисертації — «ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ВІТРУ ДЛЯ ЗАРЯДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ».

Шифр та назва спеціальності — 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — Інститут відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул.. Гната Хоткевича, 20а; тел..044 206 28 09).

Науковий керівник — Кудря Степан Олександрович, член-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор, директор, зав. відділу вітроенергетики (Інститут відновлюваної енергетики НАН України).

Офіційний опонент – Лежнюк Петро Дем’янович, професор, доктор технічних наук, Вінницький національний політехнічний університет МОН України, завідувач кафедрою електричних станцій та систем.

Офіційний опонент – Каплун Віктор Володимирович, доктор технічних наук, професор ТОВ «АНТЕН-ЕНЕРГО», директор з інноваційного розвитку

Офіційний опонент – Новський Володимир Олександрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут електродинаміки НАН України, провідний науковий співробітник відділу стабілізації параметрів електромагнітної енергії №2.

Голова спеціалізованої вченої ради
Д 26.249.01
Кудря С.О.
член-кор. НАН України, доктор технічних наук

Для завантаження: