Постоленко А. М.

Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Прізвище, ім`я, по-батькові здобувача – Постоленко Андрій Михайлович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – керівник виробничих та інших основних підрозділів ТОВ «К-Флекс- Україна»

Назва дисертації — «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДАХ ВОДИ В ЛІД І ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ УМОВ КЛІМАТИЗАЦІЇ».

Шифр та назва спеціальності — 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — Інститут відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул.. Гната Хоткевича, 20а; тел..044 206 28 09).

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Пуховий Іван Іванович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професор кафедри теоретичної та промислової теплотехніки.

Офіційний опонент – Книш Людмила Іванівна, доктор технічних наук, професор, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу.

Офіційний опонент – Бєляєва Тетяна Геннадіївна, кандидат технічних наук, Інститут технічної теплофізики НАН України, старший науковий співробітник відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій.

Голова спеціалізованої вченої ради
Д 26.249.01
Кудря С.О.
член-кор. НАН України, доктор технічних наук

Для завантаження: