Розробка робочого проекту «СЕС Артек»

 

Розробка робочого проекту «СЕС Артек»

У рамках програми зелених інвестицій передбачається реалізація проекту встановлення енергозберігаючих систем  на території ДПУ «МДЦ «Артек» для впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій компаній Panasonic, Sanyo і Daіkin (Японія). Ця програма передбачає реалізацію кількох взаємно пов’язаних проектних рішень, направлених на технічне переоснащення існуючих інженерних систем енергозабезпечення та використання сонячної радіації з метою генерації електроенергії для живлення споживачів ДПУ «МДЦ «Артек».

ІВЕ НАН України приймає участь у реалізації даного комплексного проекту і закінчив розробку та проходження державної експертизи робочої документації для будівництва сонячної електричної станції «СЕС Артек» встановленою потужністю 1,12 МВт, з автоматизованою системою диспетчеризації та візуалізації.

Метою даного проекту є використання енергії сонця для вироблення електричної енергії, що використовується споживачами ДПУ «МДЦ «Артек»,. Як наслідок, буде отримано зменшення викидів шкідливих речовин  в навколишнє середовище, яке відбувається при спалювання органічного палива на електричних станціях традиційного типу.

Метою розробки системи диспетчеризації та візуалізації роботи сонячної електричної станції «СЕС Артек» є відображення результатів роботи системи сонячної електрогенерації, що буде сприяти популяризації серед підростаючого покоління енергоефективних та екологічно чистих технологій.

Для популяризації та залучення підростаючого покоління до реалізації програм зменшення шкідливих викидів проектом передбачена візуалізація процесів та отриманих результатів роботи сонячної електричної генерації, з виводом їх на широкоформатні екрани. Для цього у приміщеннях школи, в місцях масового перебування дітей, передбачене встановлення чотирьох робочих місць системи візуалізації та інтерактивного обміну інформацією з базою даних сонячної електростанції «СЕС Артек», які створюються на базі мультимедійних терміналів.

Територія будівництва проекту «СЕС Артек» встановленою потужністю 1,12 МВт, з автоматизованою системою диспетчеризації та візуалізації, знаходиться в Автономної республіці Крим,  на узбережжя Чорного моря, біля смт Гурзуф, на території Державного підприємства України Міжнародного дитячого центру «Артек» (ДПУ «МДЦ» «Артек»).

Територія площадки сонячної електричної станції СЕС Артек характеризується ухилом території у південному напрямку в бік Чорного моря.

На площадці СЕС розміщується 4770 фотоелектричних модулів (ФЕМ) номінальною потужністю 0,235 кВт кожний.

ФЕМ розміщуються відповідно до технологічного завдання з урахуванням:

  • уникнення ефекту взаємного затінення;
  • раціонального використання території;
  • мінімального відступу будівель та споруд СЕС від меж земельної ділянки;
  • складності існуючого рельєфу місцевості;
  • зручності обслуговування і доступу обслуговуючого транспорту.

На площадці СЕС прокладаються інженерні мережі: збору потужності, системи моніторингу, системи диспетчеризації та візуалізації роботи СЕС, відео нагляду та охоронної сигналізації.

Електричні кабелі постійного струму і змінного струму напругою 0,4 кВ та кабелі АСК в основному прокладаються на несучих конструкціях опор ФЕМ.

На ділянці сонячної електричної станції улаштовується метеорологічний пост. Обладнання метеорологічного поста встановлюється на несучих конструкціях опор ФЕМ.

Першу чергу комплексного проекту, в яку входить об’єкт СЕС з системою диспетчеризації та візуалізації передбачається ввести в експлуатацію у першому півріччі 2014 року.

Головний інженер проекту

М. Бенменні