МОРОЗ А.В.

 06 квітня  2016 року  об 11-00 (кімн. 202)

на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 26.249.01 відбувся  захист  дисертації  на  здобуття   наукового   ступеня  кандидата  технічних  наук МОРОЗ  А.В.

 

«Технічний потенціал гідроенергетичних ресурсів малих річок України»

(Спеціальність 05.14.08  –  перетворювання відновлюваних видів енергії)

Науковий керівник:

  • д.т.н., с.н.с.  Васько П.Ф.

Офіційні опоненти:

  • д.т.н., проф.  Лежнюк П.Д.;
  • д.т.н., проф.  Рябенко О.А.

Матеріали дисертації (у форматі PDF):

 

 

Вчений секретар ради                                     Суржик  Т.В.