Перелік публікацій

Рисунок2

За 2004-2017 рр. науковцями інституту опубліковано 641 статтю у вітчизняних та зарубіжних  виданнях.

Співробітники інституту  опублікували  20 монографій, 8 навчальних посібників, 13 збірників матеріалів (тез доповідей) Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» та 708 тез доповідей.

 

Опубліковано статей:

  • У вітчизняних виданнях – 532
  • У закордонних виданнях – 109
  • У наукових фахових журналах, що входять до міжнародних баз даних – 130

 

 

 ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ІВЕ НАН УКРАЇНИ ЗА 2004-2017 РОКИ: