Резолюція, презентації та фотогалерея

Опубліковано резолюцію, презентації та фотогалерею XIX міжнародної науково-практичної конференції “Відновлювана енергетика та енергоефективність у 21 столітті”

  1. Резолюція конференції
  2. Презентації конференції — 26.09.2018 р., 27.09.2018 р.
  3. Фотогалерея

Міжнародна конференція з відновлюваної енергетики

26-28 вересня в КПІ ім. Ігоря Сікорського проходила XIХ Міжнародна науково-практич­на конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті».

Конференція була організована з ініціати­ви представництва Польської академії наук у м. Києві, Інституту відновлюваної енергетики НАН України, Національного технічного уні­верситету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Громадської спілки «Українська воднева рада», ДП «Міжга­лузевий науково-технічний центр вітроенергетики ІВЕ НАН України», кафедри ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при КПІ ім. Ігоря Сі­корського, ННК «Інститут прикладного сис­темного аналізу», Малої академії наук України та ін. Спонсорську підтримку конференції надало ТОВ «Емеральд Пелес Груп».

Підтримку цьому науковому форуму нада­ли Національна академія наук України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, проект ЮНІДО/ГЕФ «Підвищення енерго­ефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України», Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України, Асоціація промислових ВЕС України, ВМГО «Зелена енергетика майбутнього», EUROSOLAR-Україна, Українсько-Польський Центр КПІ ім. Ігоря Сікорського, Асоціація сонячної енергетики України, Науково-технічна компанія «Метрополія» та ін.

Доповідь С.О. Кудрі за засіданні Президії НАН України

11.07.2018р. на засіданні Президії НАН України директор Інституту відновлюваної енергетики, член-кор. НАН України С. О. Кудря зробив доповідь на тему «Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія»

Також, в межах засідання Президії НАН України відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук Українита Державним агентствомзенергоефективностітаенергозбереженняУкраїни.

Документ підписали президент НАН України академік Борис Патон і Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

  • Сторони розглядають своє співробітництво як інструмент для ефективного використання наукового та технічного потенціалів НАНУкраїни для виконання завдань, які стоять перед Держенергоефективності Українита, серед іншого, домовилися:
  • забезпечувати створення необхідних умов для ефективного формування і реалізації інноваційних та інвестиційних програм зреконструкції та модернізації енергетичної галузі з метою підвищення їїенергоефективності та впровадження технологій з використанням відновлюваних джерел енергії;
  • сприяти здійсненню досліджень у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозаощадження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
  • забезпечувати створення необхідних умов для ефективної взаємодії науки й державних структур, формування і реалізації інноваційних таінвестиційних програм з реконструкції і модернізації енергетичної галузіз метою підвищення її енергоефективності та впровадження технологійз використанням відновлюваних джерел енергії.

Докладніше на сайті НАН України: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4144

Конкурс на вступ до аспірантури

07 червня 2018 року

ОГОЛОШЕННЯ

ІНСТИТУТ  ВІДНОВЛЮВАНОЇ  ЕНЕРГЕТИКИ  НАН УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
НА  ВСТУП  ДО  АСПІРАНТУРИ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ЗАЯВУ ТА ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
03068, ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, 20 – А.
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ,
ВЧЕНОМУ СЕКРЕТАРЮ