Повідомлення

Згідно з наказом директора інституту № 25-оп від 22.03.2023 р. затверджено:

 • кандидатуру ШЕЙКО Ірини Олегівни як переможця конкурсу, оголошеного 17
  лютого 2023 року, на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника
  відділу сонячної енергетики № 2.

Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника

На заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника
відділу сонячної енергетики може претендувати особа з науковим ступенем
доктора філософії (кандидата наук) або особа, що має вищу освіту другого
(магістерського) рівня.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат),
подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу
електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»)
такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації,
присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового
квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх
п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих
фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:
– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань
України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;
– у наукових виданнях інших держав;
– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних
наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-
сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати
надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс
на заміщення вакантної посади»).
Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає
результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли
кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях);
посилання на наукові онлайн-профілі;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у
конкурсі.
У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у
сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати
додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і
репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді
(характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання
документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення
встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не
повертаються.
Житлом не забезпечуємо.
Заяви та документи приймаються до 18 березня 2023 року за адресою: 
вул. Метрологічна, 50, м. Київ, 03143, тел. (+38044) 206-28-09.
Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна,
тел. (+38044) 206-28-09.

Повідомлення

 Згідно з наказом директора інституту № 13/оп/тр від 14.02.2023 р. затверджено:

– кандидатуру НЕДЗЕЛЬСЬКОЇ Оксани Миколаївни як переможця конкурсу, оголошеного 11 січня 2023 року, на заміщення вакантної посади провідного редактора наукового, редакції наукового журналу «Відновлювана та воднева енергетика».

Повідомлення

Згідно з наказом директора інституту № 09/оп/тр від 31.01.2023 р.

 • схвалити кандидатуру д-ра техн. наук ВАСЬКА Петра Федосійовича як переможця
  конкурсу, оголошеного 28 грудня 2022 року, на заміщення посади завідувача відділу
  гідроенергетики № 4 за спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів
  енергії»;
 • передати на погодження до Відділення фізико-технічних проблем енергетики
  НАН України подання на д-ра техн. наук ВАСЬКА Петра Федосійовича для призначення на
  посаду завідувача відділу гідроенергетики № 4 ІВЕ НАН України;
 • просити Президію НАН України призначити д-ра техн. наук ВАСЬКА Петра
  Федосійовича на посаду завідувача відділу гідроенергетики № 4 ІВЕ НАН України.

Повідомлення

Згідно п.5 постанови Президії НАН України від 11.01.2023 р. № 32:

погоджено призначення канд. техн. наук Матяха Сергія Володимировича на посаду завідувача відділу сонячної енергетики ІВЕ НАН України як обраного за конкурсом.

Конкурс на заміщення вакантних посад

Конкурс з 17.01.2023 р.  на заміщення вакантних посад ПРОВІДНОГО ІНЖЕНЕРА відділу комплексних енергетичних систем (1 вакансія) і ПРОВІДНОГО ІНЖЕНЕРА відділу гідроенергетики  (1 вакансія)  

На заміщення вакантної посади провідного інженера може претендувати особа з науковим ступенем доктора  філософії (кандидата наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади») такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;

– у наукових виданнях інших держав;

– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»).

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Житлом не забезпечуємо.

Заяви та документи приймаються до 15 лютого 2023 року за адресою: 

вул. Метрологічна, 50, м. Київ, 03143, тел. (+38044) 206-28-09.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:

учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна, тел. (+38044) 206-28-09.

Конкурс на заміщення вакантної посади ПРОВІДНОГО РЕДАКТОРА НАУКОВОГО редакції наукового журналу «Відновлювана та воднева енергетика»

На заміщення вакантної посади провідного редактора наукового редакції
наукового журналу «Відновлювана та воднева енергетика» може претендувати
особа з науковим ступенем доктора філософії (кандидата наук) або особа, що
має вищу освіту другого (магістерського) рівня.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат),
подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу
електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»)
такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації,
присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового
квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх
п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих
фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:
– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань
України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;
– у наукових виданнях інших держав;
– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних
наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-
сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати
надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс
на заміщення вакантної посади»).
Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає
результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли
кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях);
посилання на наукові онлайн-профілі;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у
конкурсі.
У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у
сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати
додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і
репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді
(характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання
документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення
встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не
повертаються.
Житлом не забезпечуємо.
Заяви та документи приймаються до 09 лютого 2023 року за адресою: 
вул. Метрологічна, 50, м. Київ, 03143, тел. (+38044) 206-28-09.
Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна,
тел. (+38044) 206-28-09.

Конкурс на заміщення посади ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ гідроенергетики

Буде вакантною з 28.02.2023 р.

На заміщення посади завідувача відділу гідроенергетики може
претендувати особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії
(кандидата наук), який має за останні 5 років не менше 7 наукових статей у
фахових виданнях, у тому числі 1 стаття – у міжнародних виданнях, що
входять до наукометричних баз даних.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат),
подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу
електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»)
такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації,
присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового
квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх
п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих
фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:
– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань
України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;
– у наукових виданнях інших держав;

– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних
наукометричних базах.
Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-
сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати
надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс
на заміщення вакантної посади»).
Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає
результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли
кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях);
посилання на наукові онлайн-профілі;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у
конкурсі.
У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у
сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати
додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і
репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді
(характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання
документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення
встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не
повертаються.
Житлом не забезпечуємо.
Заяви та документи приймаються до 26 січня 2023 року за адресою: 
вул. Метрологічна, 50, м. Київ, 03143, тел. (+38044) 206-28-09.
Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна,
тел. (+38044) 206-28-09.

Повідомлення

Згідно з наказом директора інституту № 81 оп/тр від 23.12.2022 р.:
– погодити кандидатуру канд. техн. наук МАТЯХА Сергія Володимировича як
переможця конкурсу, оголошеного 21 листопада 2022 року, на заміщення вакантної посади
завідувача відділу сонячної енергетики № 2 за спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання
відновлюваних видів енергії»;
– передано на погодження до Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН
України подання на канд. техн. наук МАТЯХА Сергія Володимировича для призначення на
посаду завідувача відділу сонячної енергетики № 2 ІВЕ НАН України;
– просити Президію НАН України призначення канд. техн. наук сонячної енергетики
№ 2 на посаду завідувача відділу сонячної енергетики № 2 ІВЕ НАН України.

Повідомлення

Згідно з наказом директора інституту № 80 оп/тр від 23/12.2022 р. затверджено:

 – кандидатуру Суховеркова Олексія Вікторовича як переможця конкурсу, оголошеного  21 листопада 2022 року, на заміщення вакантної посади завідувача редакції наукового журналу «Відновлювана енергетика».