Повідомлення

 Згідно з наказом директора інституту № 54 оп/тр від 14.09.2022 р. затверджено:

 • кандидатуру ПУГАЧ Анжеліни Володимирівни як переможця конкурсу, оголошеного
  12 серпня 2022 року, на заміщення вакантної посади завідувача редакції наукового журналу
  «Відновлювана енергетика»;
 • кандидатуру СУХОВЕРКОВА Олексія Вікторовича як переможця конкурсу,
  оголошеного 12 серпня 2022 року, на заміщення вакантної посади провідного редактора
  наукового редакції наукового журналу «Відновлювана енергетика».

Повідомлення

Згідно з наказом директора інституту № 46/оп/тр від 22.08.2022 р.:
– затверджено кандидатуру ЧЕТВЕРИКА Геннадія Олександровича як переможця
конкурсу, оголошеного 18 липня 2022 року, на заміщення вакантної посади завідувача
відділу відновлюваних органічних енергоносіїв № 6 за спеціальністю 05.14.08
«Перетворювання відновлюваних видів енергії»;
– передано на погодження до Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН
України подання на канд. техн. наук Четверика Геннадія Олександровича для призначення
на посаду завідувача відділу відновлюваних органічних енергоносіїв ІВЕ НАН України;
– просити Президію НАН України призначення канд. техн. наук Четверика Геннадія
Олександровича на посаду завідувача відділу відновлюваних органічних енергоносіїв ІВЕ
НАН України.

Конкурс на заміщення вакантних посад редакції наукового журналу «Відновлювана енергетика»

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ оголошує конкурс з 12.08.2022 р. на заміщення вакантних посад редакції наукового журналу «Відновлювана енергетика» КЕРІВНИКА РЕДАКЦІЇ (1 вакансія) та ПРОВІДНОГО РЕДАКТОРА НАУКОВОГО (1 вакансія).

На заміщення вакантних посад керівника редакції та провідного редактора
наукового редакції наукового журналу може претендувати особа з науковим
ступенем доктора філософії (кандидата наук) або особа, що має вищу освіту
другого (магістерського) рівня.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат),
подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу
електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»)
такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації,
присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового
квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх
п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих
фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань
України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;
– у наукових виданнях інших держав;

– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних
наукометричних базах.
Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-
сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати
надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс
на заміщення вакантної посади»).
Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає
результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли
кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях);
посилання на наукові онлайн-профілі;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у
конкурсі.
У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у
сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати
додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і
репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді
(характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання
документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення
встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не
повертаються.
Житлом не забезпечуємо.
Заяви та документи приймаються до 10 вересня 2022 року за адресою: 
вул. Гната Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094, тел. (+38044) 206-28-09.
Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна,
тел. (+38044) 206-28-09.

Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу відновлюваних органічних енергоносіїв №6

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ вул. Гната Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094, тел.: (+38044) 206-28-09 ЄДРПОУ 26476029 E-mail: renewable@ukr.net оголошує конкурс з 18.07.2022 р. на заміщення вакантної посади ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ОРГАНІЧНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ № 6.

На заміщення вакантної посади завідувача відділу може претендувати
особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата
наук).
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат),
подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу
електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»)
такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації,
присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового
квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх
п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих
фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:
– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань
України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;
– у наукових виданнях інших держав;
– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних
наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-
сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати
надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс
на заміщення вакантної посади»).
Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає
результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли
кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях);
посилання на наукові онлайн-профілі;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у
конкурсі.
У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у
сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати
додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і
репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді
(характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання
документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення
встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не
повертаються.
Заяви та документи приймаються до 16 серпня 2022 року за адресою: 
вул. Гната Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094, тел. (+38044) 206-28-09.
Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна,
тел. (+38044) 206-28-09.

Повідомлення

Згідно з наказом т.в.о. директора інституту № 30 оп/тр від 05.07.2022 р. затверджено:

 • кандидатуру ЛИСАКА Олега Віталійовича як переможця конкурсу, оголошеного
  01 липня 2022 року, на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу
  геотермальної енергетики № 5 за спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання
  відновлюваних видів енергії».

Конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу геотермальної енергетики №5

На заміщення вакантної посади наукового співробітника з основного напряму діяльності може претендувати особа з науковим ступенем доктора філософії (кандидата наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади») такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:
– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань
України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;
– у наукових виданнях інших держав;

– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.
Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»).
Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.
У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.
Заяви та документи приймаються до 30 червня 2022 року за адресою:  вул. Гната Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094, тел. (+38044) 206-28-09.
Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна, тел. (+38044) 206-28-09.

Повідомлення

Згідно з наказом директора інституту № 24 оп/тр від 16.05.2022 р.:

 • затверджено кандидатуру ЛОБУНЦЯ Юрія Миколайовича як переможця конкурсу,
  оголошеного 11 квітня 2022 року, на заміщення вакантної посади провідного наукового
  співробітника відділу геотермальної енергетики № 5 за спеціальністю 05.14.08
  «Перетворювання відновлюваних видів енергії»;
 • передано на погодження до Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН
  України подання на д-ра техн. наук Лобунця Юрія Миколайовича для призначення на
  посаду провідного наукового співробітника відділу геотермальної енергетики ІВЕ НАН
  України.

Конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу гідроенергетики

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ вул. Гната Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094,
оголошує конкурс з 11.04.2022 р. на заміщення вакантних посад

ПРОВІДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА ВІДДІЛУ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ № 4 (1 вакансія)

ПРОВІДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА ВІДДІЛУ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ № 5 (1 вакансія)

На заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника з основного напряму діяльності може претендувати особа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), який має за останні 5 років не менше 7 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі 1 стаття – у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади») такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації,
присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового
квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх
п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих
фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;
– у наукових виданнях інших держав;
– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.
Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»).
Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає
результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли
кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях);
посилання на наукові онлайн-профілі;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у
конкурсі, список наукових праць, довідку про наукову та науково-технічну
діяльність.
У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.
Заяви та документи приймаються до 10 травня 2022 року за адресою: 
вул. Гната Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094, тел. (+38044) 206-28-09.
Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна,
тел. (+38044) 206-28-09.

Конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу гідроенергетики №4

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ оголошує конкурс з 23.02.2022 р.  на заміщення вакантної посади ПРОВІДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА ВІДДІЛУ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ № 4

(1 вакансія)

На заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника з основного напряму діяльності може претендувати особа з науковим ступенем доктора  наук або доктора філософії (кандидата наук), який має за останні 5 років не менше 7 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі 1 стаття – у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади») такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; 

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

– у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказами Міністерства освіти і науки України;

– у наукових виданнях інших держав;

– у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену адресу електронної пошти (з поміткою «На конкурс на заміщення вакантної посади»).

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в інституті подають лише заяву про участь у конкурсі, список наукових праць, довідку про наукову та науково-технічну діяльність.

У разі подання документів на адресу електронної пошти, вони подаються у сканованому вигляді у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо). 

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Заяви та документи приймаються до 24 березня 2022 року за адресою: 

вул. Гната  Хоткевича, 20-А, м. Київ, 02094, тел. (+38044) 206-28-09.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:

учений секретар інституту д-р техн. наук Суржик Таміла Володимирівна,

тел. (+38044) 206-28-09.

Повідомлення

Згідно з наказом директора інституту № 15 оп/тр від 07.02.2022 р. затверджено:
– кандидатуру ЗУР’ЯНА Олексія Володимировича як переможця конкурсу, оголошеного
04 січня 2022 року, на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу
геотермальної енергетики № 5 за спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання
відновлюваних видів енергії».