Повідомлення

Згідно з наказом директора інституту № 46/оп/тр від 22.08.2022 р.:
– затверджено кандидатуру ЧЕТВЕРИКА Геннадія Олександровича як переможця
конкурсу, оголошеного 18 липня 2022 року, на заміщення вакантної посади завідувача
відділу відновлюваних органічних енергоносіїв № 6 за спеціальністю 05.14.08
«Перетворювання відновлюваних видів енергії»;
– передано на погодження до Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН
України подання на канд. техн. наук Четверика Геннадія Олександровича для призначення
на посаду завідувача відділу відновлюваних органічних енергоносіїв ІВЕ НАН України;
– просити Президію НАН України призначення канд. техн. наук Четверика Геннадія
Олександровича на посаду завідувача відділу відновлюваних органічних енергоносіїв ІВЕ
НАН України.