Повідомлення

Згідно п. 6 постанови Президії НАН України від 05.10.2022 р. № 291:

  • погоджено призначення канд. техн. наук Четверика Геннадія Олександровича на
    посаду завідувача відділу відновлюваних органічних енергоносіїв ІВЕ НАН України як
    обраного за конкурсом.