Повідомлення

Згідно з наказом директора інституту № 09/оп/тр від 31.01.2023 р.

 • схвалити кандидатуру д-ра техн. наук ВАСЬКА Петра Федосійовича як переможця
  конкурсу, оголошеного 28 грудня 2022 року, на заміщення посади завідувача відділу
  гідроенергетики № 4 за спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів
  енергії»;
 • передати на погодження до Відділення фізико-технічних проблем енергетики
  НАН України подання на д-ра техн. наук ВАСЬКА Петра Федосійовича для призначення на
  посаду завідувача відділу гідроенергетики № 4 ІВЕ НАН України;
 • просити Президію НАН України призначити д-ра техн. наук ВАСЬКА Петра
  Федосійовича на посаду завідувача відділу гідроенергетики № 4 ІВЕ НАН України.