Сонячна енергетика

ВІДДІЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Керівник відділу — член-кореспондент НАН України РЄЗЦОВ Віктор Федорович

Відділ здійснює фундаментальні та прикладні дослідження в галузі фізико-технічних проблем сонячної енергетики з метою:

  • формування перспективних напрямків використання енергії сонячного випромінювання;
  • математичного моделювання процесів перетворювання сонячної енергії в електричну та теплову енергію;
  • розробки матеріалів та енергоефективних конструкцій сонячних батарей і сонячних колекторів та створення систем енергопостачання на їх основі.

На даному етапі виділено три основні напрямки досліджень методів використання сонячної енергії:

  • використання сонячної енергії для виробництва електричної енергії на основі фотоелектричних перетворювачів;
  • використання сонячної енергії для виробництва теплової енергії в сонячних колекторах різних конструкцій;
  • використання сонячної енергії для когенераційного виробництва електричної та теплової енергії.

Відділ здійснює науковий супровід державних програм щодо розвитку сонячної енергетики. В даний час це розділ «Сонячна енергетика» у «Програмі державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики».

Приклади розроблених проектів:

  • СЕС «Добровлянська ФЕС» поужністю 4,17 МВт в Заліщицькому районі Тернопілській обл.
  • СЕС «Сичівська ФЕС» потужністю 2,0 МВт в Христіновському районі Черкаській обл.
  • СЕС «Артек» потужністю 1,0 МВт з автоматизованою системою диспетчеризації та візуалізації на території МДЦ Артек, в с.м.т. Гурзуф,  Автономна республіка Крим