Геотермальна енергетика

ВІДДІЛ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

geoterm2

Керівник відділу — доктор технічних наук Морозов Юрій Петрович

Відділ здійснює фундаментальні та прикладні дослідження в галузі геотермальної енергетики та комплексного використання геотермальних ресурсів з метою:

 • наукового забезпечення та практичної реалізації технологій виробництва теплової та електричної енергії на основі використання геотермальних ресурсів;
 • дослідждення та обгрунтування тепломасообмінних процесів і систем перетворювання геотермальної енергії;
 • формування перспективних напрямків, наукового забезпечення та авторського супроводу впровадження в паливно-енергетичний комплекс України нових комплексних технологій та тепло- і електрогенеруючих установок, що використовують геотермальну теплоту;
 • створення нових типів та оптимізації експлуатаційних параметрів існуючих установок і систем перетворювання та використання геотермальної енергії (енергетика, агропромислові технології, холодильні технології, бальнеологія і т.і.);
 • розробки і впровадження нових технологій вилучення з геотермальних вод супутнього паливного газу для підвищення ефективності використаних геологічних структур;
 • дослідження та обґрунтування перспектив підземного акумулювання теплоти;
 • оцінки економічних показників та впливу геотермальної енергетики на екологію навколишнього середовища, на стан та динаміку параметрів підземних водоносних структур;
 • розроблення державних стандартів щодо розробок та експлуатації геотермальних установок і систем.

На даному етапі виділені такі основні напрямки досліджень у галузі видобування та використання геотермальної енергії:

 • розробка методів аналізу систем добування геотермальних вод, які містять газ та експериментальне дослідження теплових процесів в підземних проникних шарах;
 • розробка методів визначення енергетичної ефективності використання геотермального теплоносія і супутніх паливних газів геотермальних родовищ України;
 • розробка методів аналізу технологічних процесів ефективних систем комбінованого використання теплового потенціалу і супутнього паливного газу для виробництва електроенергії;
 • розробка методів визначення параметрів комплексних систем добування, акумулювання і використання геотермальної енергії застосуванням водневої технології;
 • розробка енергоефективних систем добування геотермальних ресурсів та їх комбіноване застосування для виробництва електроенергії і теплоти з застосуванням підземного акумулювання і визначення першочергових районів їх впровадження на території України.

Відділ здійснює науковий супровід геотермальної складової державної науково-технічної програми «Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики».

Перспективними напрямками наукових досліджень і розробок відділу є:

 • Визначення енергетичного потенціалу геотермальних родовищ України на основі фактичних гідрогеологічних і геотермічних даних свердловин обводнених газових і нафтових родовищ;
 • Обґрунтування і вибір місць спорудження пілотних дослідно-промислових систем геотермального теплопостачання та геоелектростанцій;
 • Розробка і розрахунок систем видобування геотермального теплоносія, які забезпечують екологічно безпечну і енергетично-ефективну роботу геотермальних систем;
 • Подальший розвиток теоретичних досліджень на підставі фундаментального рівняння термо-п’єзо-в’язко-пружної просторової фільтрації систем видобування геотермальних ресурсів;
 • Розробка систем видобування і використання геотермальної енергії з застосуванням водневих технологій на основі існуючих непродуктивних свердловин газових та нафтових родовищ;
 • Експериментальні дослідження теплових і гідродинамічних процесів систем видобування та акумулювання теплоти в підземних горизонтах;
 • Розробка комбінованих енергоефективних систем тепло-хладопостачання житлових, адміністративних та промислових приміщень;
 • Розробка методичних положень визначення геотермальних ресурсів з урахуванням супутніх продуктів та гідрогеологічних і геотермічних регіональних властивостей, а також способів використання для промислових та сільськогосподарських енергоспоживачів.