Органічних енергоресурсів

ВІДДІЛ ВІДНОВЛЮВАНИХ ОРГАНІЧНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

Керівник відділу,  завідувач відділом: ст. науковий співробітник, к.т.н. Клюс В.П.

biomassa@ukr.net, тел. 044-206-28-09

20161108_143841_cr_res300

Відділ здійснює фундаментальні та прикладні дослідження в галузі фізико-технічних проблем енергетичного використання відновлюваних органічних енергоносіїв з метою:

 • формування перспективних напрямків використання відновлюваних органічних енергоносіїв для виробництва енергії;
 • створення нових типів та оптимізації експлуатаційних параметрів наявних біоенергетичних установок;
 • оцінки економічної перспективності та екологічного впливу на довкілля систем енергопостачання, в яких використовуються відновлювані органічні енергоносії;
 • наукового забезпечення впровадження в паливно-енергетичний комплекс України енергетичних установок, що використовують відновлювані органічні енергоносії;
 • всебічного сприяння науково-технічному та соціально-економічному розвитку біоенергетики.

На даному етапі виконуються дослідження за такими напрямками:

 • термохімічне перетворення біомаси методом часткової та повної газифікації в горючий газ, біовугілля та торефіковане паливо;
 • переробка та утилізація біоорганічних відходів (тверді побутові, каналізаційний мул, паперовий скоп, пташиний послід);
 • розробка науково-практичних основ процесів спалювання соломи та рослинних відходів;
 • анаеробна переробка стічних вод, забруднених високомолекулярними органічними сполуками та дослідження умов виробництва біогазу з підвищеним вмістом (понад 70%) метану.

Приклади окремих розробок, що пропонуються для впровадження:

 1. Установки для виробництва біовугілля (english)
 2. Виробництво торефікованого палива з рослинних відходів (english)
 3. Виробництво активованого вугілля з біомаси (english)
 4. Карбонізація пташиного посліду (english)
 5. Термічна конверсія каналізаційного мулу (english)
 6. Термічна переробка каналізаційного осаду картонно-паперового виробництва (english)
 7. Печі побутові газогенераторні на біомасі (english)
 8. Комбінована енергоустановка на ВДЕ (english)