Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Інституту відновлюваної енергетики

Рада молодих вчених Інституту відновлюваної енергетики, створена при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики Національної академії наук України і є колегіальним органом, який об’єднує молодих вчених Інституту. Рада створена з метою сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав молодих вчених.

Діяльність Ради здійснюється на громадських засадах та базується на принципах: наукової етики, свободи наукової творчості, рівноправності всіх членів Ради, гласності та відкритості у роботі, добровільності і колегіальності, демократичності.

Рада молодих вчених ІВЕ НАН України координує свою діяльність з членом бюро Відділення, який відповідає за роботу з молодими вченими

Основні завдання Ради молодих вчених:

 • об’єднання і організація молодих вчених Інституту для успішної наукової діяльності і розвитку професійних контактів;
 • залучення осіб, які займаються професійною діяльністю в Інституті до науково-дослідницької роботи;
 • співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном;
 • збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених Інституту;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради, і які не заборонені чинним законодавством України;
 • представництво інтересів молодих вчених і підготовка пропозицій щодо окремих аспектів професійної діяльності у Бюро Відділення, наукових установах НАН України та інших державних та недержавних організаціях;
 • організація наукових заходів за участю молодих вчених, проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів тощо.

Голова Ради молодих вчених: молодший науковий співробітник відділу Сонячної енергетики №2 Щокіна Вікторія Андріївна.
Адреса: Інститут відновлюваної енергетики, вул. Гната Хоткевича, 20а, кім.302, м. Київ, 02094, Україна
тел.: +38 (044) 206-28-09, +38 (093) 588-12-96
e-mail: schokinaviktoriya@gmail.com