Гідроенергетика

Керівництво відділом:

Напрямки наукової діяльності відповідають цілям сталого розвитку України, представленим в Національній доповіді КМ України (15 вересня 2017 року), яка спрямована на адаптацію 17-ти глобальних Цілей Сталого Розвитку, офіційно затверджених Генеральною Асамблеєю ООН, зокрема «забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх» та  «забезпечення доступу всіх людей до прийнятних за ціною, надійних, сталих і сучасних джерел енергії»:

 • дослідження гідроенергетичних ресурсів річок та водних потоків, енергії морських хвиль, приливів та течій;
 • визначення гідроенергетичного потенціалу малих річок України з урахуванням природоохоронних вимог та сучасної нормативно-правової бази;
 • визначення енергетичної ефективності гідроагрегатів малих гідроелектростанції за змінних напорів та витрат води;
 • розробка наукових та технологічних засад підвищення енергоефективності малих гідроелектростанцій за природоохоронних обмежень на використання стоку води;
 • розробка наукових та технологічних засад гідроакумулювання енергії відновлюваних джерел;
 • розробка та удосконалення установок з перетворення гідроенергоресурсів в електричну енергію, визначення їх техніко-економічних характеристик;
 • розробка нормативно-технічної бази малої гідроенергетики.

На основі відділу функціонує семінар «Процеси та системи перетворювання гідроенергетичних ресурсів» Наукової Ради з проблеми «Наукові основи електроенергетики» Національної академії наук України.

Співробітники відділу приймають участь в експертних нарадах з обговорення стану української гідроенергетики та екологічних аспектів її  подальшого розвитку, надають необхідні консультації, приймають участь у прилюдних обговореннях, зокрема: «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України», Національний інститут стратегічних досліджень, 2014р.; «Малі ГЕС. Перспективи та загрози», Львівська облдержадміністрація, 2014р.; «Проект Дорожньої карти розвитку малої гідроенергетики на період до 2020 року», науково-технічна рада асоціації Укргідроенерго, 2015 р.; «Семінар з питань розвитку малих гідроелектростанцій для країн Центральної та Східної Європи», Міжнародний центр малої гідроенергетики, м. Ханджоу (29 листопада – 19 грудня 2017 р.); «Потенціал розвитку малих ГЕС з урахуванням природоохоронних обмежень», Міжнародний форум Innovation Market, 2018р.; Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті», 2015-2020 рр.;

Відділ здійснює освітньо-професійну підготовку докторів філософії у галузі знань електрична інженерія (шифр галузі 14) за спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (код спеціальності 141) згідно Програми навчальної дисципліни «Процеси перетворення енергії водотоків зі змінними параметрами в електричну енергію».   Ліцензія МОН України серія ЛВ №000424, наказ МОН України від 23.12.2016 №1512л.

Участь в міжнародних проектах та заходах

 • Участь в роботі Наукової Ради з енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії Міжнародної асоціації академій наук (Розпорядження Президії НАН України від 07.06.2016, №345) – Васько П.Ф.
 • Участь в роботі експертної групи Української гідроенергетичної платформи Всесвітнього фонду природи (WWF) – Мороз А.В., Ібрагімова М.Р.
 • Участь в проектах Міжнародного центру малої гідроенергетики (ICSHP) установи ООН з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO) — WORLD SMALL HYDROPOWER DEVELOPMENT: REPORT 2016, REPORT 2019 – Васько П.Ф., Ібрагімова М.Р.
 • Участь в роботі Технічного комітету зі стандартизації малої гідроенергетики Міжнародної мережі малих гідроелектростанцій (INSHP) – Мороз А.В.