Гідроенергетика

Керівництво відділом

Завідувач відділу гідроенергетики ІВЕ НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Мазуренко Ірина Леонідівна

Вчений секретар відділу гідроенергетики ІВЕ НАН України, канд. техн. наук.

Напрямки наукової діяльності

Напрямки наукової діяльності відповідають цілям сталого розвитку України, представленим в Національній доповіді КМ України (15 вересня 2017 року), яка спрямована на адаптацію 17-ти глобальних Цілей Сталого Розвитку, офіційно затверджених Генеральною Асамблеєю ООН, зокрема «забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх» та  «забезпечення доступу всіх людей до прийнятних за ціною, надійних, сталих і сучасних джерел енергії»:

 • дослідження гідроенергетичних ресурсів річок та водних потоків, енергії морських хвиль, приливів та течій;
 • визначення гідроенергетичного потенціалу малих річок України з урахуванням природоохоронних вимог та сучасної нормативно-правової бази;
 • визначення енергетичної ефективності гідроагрегатів малих гідроелектростанції за змінних напорів та витрат води;
 • розробка наукових та технологічних засад підвищення енергоефективності малих гідроелектростанцій за природоохоронних обмежень на використання стоку води;
 • розробка наукових та технологічних засад гідроакумулювання енергії відновлюваних джерел;
 • розробка та удосконалення установок з перетворення гідроенергоресурсів в електричну енергію, визначення їх техніко-економічних характеристик;
 • розробка нормативно-технічної бази малої гідроенергетики;
 • розробка наукових та технологічних засад використання енергії відновлюваних джерел для опріснення морської води.  

На основі відділу функціонує семінар «Процеси та системи перетворювання гідроенергетичних ресурсів» Наукової Ради з проблеми «Наукові основи електроенергетики» Національної академії наук України.

Співробітники відділу приймають участь в експертних нарадах з обговорення стану української гідроенергетики та екологічних аспектів її  подальшого розвитку, надають необхідні консультації, приймають участь у прилюдних обговореннях, зокрема: «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України», Національний інститут стратегічних досліджень, 2014р.; «Малі ГЕС. Перспективи та загрози», Львівська облдержадміністрація, 2014р.; «Проект Дорожньої карти розвитку малої гідроенергетики на період до 2020 року», науково-технічна рада асоціації Укргідроенерго, 2015 р.; «Семінар з питань розвитку малих гідроелектростанцій для країн Центральної та Східної Європи», Міжнародний центр малої гідроенергетики, м. Ханджоу (29 листопада – 19 грудня 2017 р.); «Потенціал розвитку малих ГЕС з урахуванням природоохоронних обмежень», Міжнародний форум Innovation Market, 2018р.; 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS); 2022 IEEE 8th International Conference on Energy Smart Systems (ESS); 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek); Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті», 2015-2020 рр.;

Відділ здійснює освітньо-професійну підготовку докторів філософії у галузі знань електрична інженерія (шифр галузі 14) за спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (код спеціальності 141) згідно Програми навчальної дисципліни «Процеси перетворення енергії водотоків зі змінними параметрами в електричну енергію».   Ліцензія МОН України серія ЛВ №000424, наказ МОН України від 23.12.2016 №1512л.

Наукові стипендіати відділу за останній п’ятирічний період:

         Пазич  Сергій Тарасович – стипендія НАН України для молодих вчених за період з 01.11.18 р. по 31.10.20 р.

         Мороз Анастасія  Віталіївна – стипендія Президента України для молодих вчених за період з 01.05.20 р. по 30.04.22 р.

             Пазич Сергій Тарасович – стипендія Президента України для молодих вчених на період з 01.11.22 р. по 31.10.24 р.

Участь в міжнародних проектах та заходах

 • Участь в роботі Наукової Ради з енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії Міжнародної асоціації академій наук (Розпорядження Президії НАН України від 07.06.2016, №345) – Васько П.Ф.
 • Участь в роботі експертної групи Української гідроенергетичної платформи Всесвітнього фонду природи (WWF) – Мороз А.В., Ібрагімова М.Р.
 • Участь в проектах Міжнародного центру малої гідроенергетики (ICSHP) установи ООН з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO) – WORLD SMALL HYDROPOWER DEVELOPMENT: REPORT 2016, REPORT 2019 – Васько П.Ф., Ібрагімова М.Р.
 • Участь в роботі Технічного комітету зі стандартизації малої гідроенергетики Міжнародної мережі малих гідроелектростанцій (INSHP) – Мороз А.В.

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ МАЛИХ ГЕС НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПРИРОДООХОРОННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Природоохоронні обмеження на використання гідроенергетичного ресурсу річки

Використання потоку річки в межах 10-90% забезпеченості річного стоку, що враховує:

 • обмеження, повені та паводки,
 • санітарний пропуск,
 • безперервне функціонування рибоходів,
 • оперативні заходи з регулювання водного потоку через споруди,
 • регулювання потужності ГЕС по водотоку.

Обмеження на використання територій для спорудження малих ГЕС: національні природні парки, заповідники, пам’ятки природи, місця покладів корисних копалин і мінеральних вод, історико-культурні території, земельні ділянки спеціального призначення, значні площі затоплення.

Основні експлуатаційні вимоги до малих ГЕС у відповідності до природоохоронних обмежень

Проект малої ГЕС повинен передбачати безперешкодну міграцію риб.

Гідротехнічна система малої ГЕС не повинна викликати будь-які довгострокові деградації біорізноманіття або наносити серйозну шкоди річковим біокомплексам.

Мала ГЕС повинна функціонувати із забезпеченням такого експлуатаційного режиму роботи, що максимально близько відповідає умовам природного стоку річки.

Розподіл технічного потенціалу малих річок України за областями