Перелік захищених дисертаційних робіт

Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій Д 26.249.01 при Інституті відновлюваної енергетики  НАН України

Перелік захищених дисертаційних робіт:

2021р.:

1. Суржик Таміла Володимирівна.
Тема: «Науково-технічні засади підвищення енергетичної  та техніко-економічної ефективності систем перетворювання енергії сонячного випромінювання«  
На здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Дата захисту 12.05.2021 року
2. Рубаненко Олена Олександрівна
Тема дисертації: «Підвищення енергоефективності відновлюваних джерел енергії в балансі електроенергетичних систем».
На здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

2020 р.:

1. Пазич Сергій Тарасович.
Тема: “ЗАРЯД ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ВІД ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК З СИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ  
Дата захисту 30.09.2020 року
Науковий керівник Васько Петро Федосійович
На здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
                       
 2. Коваленко Віктор Леонідович.
Тема: “Електрофізичні методи підвищення ефективності біогазових технологій.”
Дата захисту  30.09.2020 року. 
Науковий керівник Качан Юрій Григорович
На здобуття наукового ступеню доктор технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії

2019 р.:

1. Кравченко Ігор Павлович.
Тема: “Процеси та системи перетворювання геотермальної енергії вироблених нафтових і газових родовищ  
Дата захисту 06.03.2019 року
Науковий керівник Рєзцов Віктор Федорович
На здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
                       
 2. Четверик Генадій Олександрович.
Тема:Енергоефективне перетворення рідких відходів газифікації біомаси в біогазовій установці.”
Дата захисту  06.03.2019 року. 
Науковий керівник Клюс Володимир Павлович
На здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
   
3. Накашидзе Лілія Валентинівна 
Тема:Енергоефективні системи забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на основі використання енергії сонця та оточуючого середовища.”
Дата захисту 10.04. 2019 року.
Науковий керівник Габринець
На здобуття наукового ступеню доктор технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
 
4. Ярош Ярослав Дмтрович  
Тема: “Науково-технічне   обґрунтування   енергетичної     автономності агроекосистем на основі біомаси
Дата захисту: 18 09 2019 року
На здобуття наукового ступеню доктор технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
 
5.  Кармазін  Олексій Олександрович
Тема:Балансова надійність електроенергетичних систем в умовах зростання частки відновлюваної енергетики
Дата захисту 18 09 2019 року
Науковий керівник  Кудря Степан Олександрович.
На здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії 
6. Будько Василь Іванович.
 Тема: Використання енергії сонячного випромінювання та вітру для зарядження електромобілів”
Дата захисту  30.10. 2019 року
Науковий керівник  Кудря Степан Олександрович. 
На здобуття наукового ступеню доктор технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
7. Постоленко Андрій Михайлович.
Тема: “Особливості перетворення енергії довкілля при фазових переходах води в лід і її використання для умов кліматизації.”
Дата захисту  30.10. 2019 року
Науковий керівник Пуховий Іван Іванович
На здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії 

Попередні роки:

2008 р.:

1. Шевченко Юрій Валер`янович

Назва дисертаційної роботи «Граничні енергетичні характеристики роторів вітроустановок та їх
використання для розробки запобіжних пристроїв»

Дата захисту 11.03.2008 року

Науковий керівник Головко Володимир Михайлович
На здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2. Рамазанова Зарема Усеіновна

Назва дисертаційної роботи «Методи прогнозування вітрового енергетичного потенціалу регіону»
Дата захисту 11.03.2008 року

Науковий керівник Кудря Степан Олександрович

На здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

3. Бєкіров Ескандер Алімович

Назва дисертаційної роботи «Науково-технічні засади підвищення
енергоефективності фотоелектричних
джерел електропостачання»
Дата захисту 24.06.2008 року

На здобуття наукового ступеню доктор технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2009 р.:

1. Пекур Павло Петрович

Назва дисертаційної роботи «Імовірнісні характеристики навантажувальних режимів роботи вітроелектричних установок з асинхронними  генераторами»
Дата захисту 21.04 2009 року

Науковий керівник Васько Петро Федосійович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2. Левченко Сергій Андрійович

Назва дисертаційної роботи «Засоби підвищення ефективності комбінованої геліосистеми гарячого водопостачання»

Дата захисту 21.04 2009 року

Науковий керівник Качан Юрій Григорович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2010 р.:

1. Даниленко Олександр Іванович

Назва дисертаційної роботи «Компенсація реактивної потужності промислових вітроелектричних станцій з асинхронними генераторами»
Дата захисту 20.01.2010 року

Науковий керівник Васько Петро Федосійович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2. Примак Андрій Іванович

Назва дисертаційної роботи «Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з сезонними підземними акумуляторами теплоти»
Дата захисту 20.01.2010 року

Науковий керівник Забарний Георгій Миколайович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

3. Накашидзе Лілія Валентинівна

Назва дисертаційної роботи «Раціональне використання сонячних елементів у складі ФЕУ при різному рівні інсоляції»

Дата захисту 10.11.2010 року

Науковий керівник Габринець Володимир Олексійович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

4. Коханєвич Володимир Петрович

Назва дисертаційної роботи «Вплив параметрів відцентрового регулятора ротора на статичні та динамічні характеристики вітроустановок малої потужності»

Дата захисту 10.11.2010 року

Науковий керівник Кудря Степан Олександрович
На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2011 р.:

1. Будько Василь Іванович

Назва дисертаційної роботи «Підвищення ефективності процесу акумулювання електричної енергії відновлюваних джерел в автономних системах електроживлення»

Дата захисту 23.02.2011 року

Науковий керівник Кудря Степан Олександрович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2. Крапивко Генадій Іванович

Назва дисертаційної роботи «Фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії на основі кремнію рослинного походження»

Дата захисту 12.10.2011 року

Науковий керівник Кудря Степан Олександрович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

3. Коваленко Віктор Леонідович

Назва дисертаційної роботи «Система утилізації вторинних гідроенергетичних ресурсів промислових підприємств»

Дата захисту 12.10.2011 року

Науковий керівник Качан Юрій Григорович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2012 р.:

1. Дідківська Ганна Георгіївна

Назва дисертаційної роботи «Ефективність процесів перетворення енергії біомаси при виробництві та використанні рідкого моторного біодизпалива»
Дата захисту 22.02.2012 року

Науковий керівник Кудря Степан Олександрович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2. Сидоренко Костянтин Миколайович

Назва дисертаційної роботи «Енергетичні процеси вертикально- осьової вітроустановки з концентраторами вітрового потоку»

Дата захисту 22.02.2012 року

Науковий керівник Борсук Євген Павлович
На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

3. Легошин Денис Валерійович

Назва дисертаційної роботи «Енергетична ефективність автономної вітроелектроустановки зі стабілізацією частоти обертання ротора за умов косого обдування»
Дата захисту 16.05.2012 року

Науковий керівник Яковлєв Олександр Іванович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

3. Кувшинов Володимир Владиславович

Назва дисертаційної роботи «Підвищення потужності серійних сонячних установок при комбінованому виробленні теплової і електричної енергії»
Дата захисту 16.05.2012 року

Науковий керівник Сафонов Володимир Олександрович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2014 р.:

1. Будько Марина Олександрівна

Назва дисертаційної роботи «Фізико-хімічні умови процесу перетворення енергії біомаси при переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо»

Дата захисту 10.09.2014 року

Науковий керівник Забарний Георгій Миколайович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2. Морозов Юрій Петрович

Назва дисертаційної роботи «Теоретичні основи і методи розрахунку систем добування, акумулювання і використання глибинної теплоти Землі»
Дата захисту 10.09.2014 року

На здобуття наукового ступеню доктор технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії

Захист у СВР Д 26.249.01

2015 р.:

1. Сургайло Марія Леонідівна

Назва дисертаційної роботи «Потенціальне обтікання проникного циліндра стосовно до моделювання ротора вертикально-осьової вітроенергоустановки»
Дата захисту 28.01.2015 року

Науковий керівник Чмовж Віталій Віталійович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2. Точений Вадим Анатолійович

Назва дисертаційної роботи «Моделі і методи розрахунку техніко-економічних характеристик вітрових електростанцій»
Дата захисту 09.09.2015 року

Науковий керівник Рєзцов Віктор Федорович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

3. Кузнєцов Микола Петрович

Назва дисертаційної роботи «Імовірнісні характеристики потужності вітроелектричних станцій у складі електроенергетичної системи»
Дата захисту 09.09.2015 року

На здобуття наукового ступеню доктор технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2016 р.:

1. Мороз Анастасія Віталіївна

Назва дисертаційної роботи «Технічний потенціал гідроенергетичних ресурсів малих річок України»
Дата захисту 06.04.2016 року

Науковий керівник Васько Петро Федосійович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2. Матях Сергій Володимирович

Назва дисертаційної роботи «Чисельно-аналітичне моделювання нелінійних процесів переносу зарядів в фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах енергії»
Дата захисту 11.05.2016 року

Науковий керівник Рєзцов Віктор Федорович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2017 р.:

1. Суржик Олександр Миколайович

Назва дисертаційної роботи «Теплофізичні характеристики геліоенергетичних модулів з композиційними тепловідводами»
Дата захисту 17.01.2017 року

Науковий керівник Рєзцов Віктор Федорович
На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

2. Клюс Сергій Володимирович

Назва дисертаційної роботи «Енергоефективне перетворення біомаси в горючий газ і біовугілля в газогенераторах щільного шару палива»
Дата захисту 09.02.2017 року

Наукові керівники Забарний Георгій Миколайович, Жовмір Микола Михайлович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

3. Сандовал Зархі Карлос Роландо

Назва дисертаційної роботи «Режими роботи автономної вітроелектричної установки з асинхронним генератором в метеорологічних умовах Еквадору»
Дата захисту 15.11.2017 року

Науковий керівник Головко Володимир Михайлович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01

4. Донець Артем Маркович

Назва дисертаційної роботи «Умови стійкості навантажувальних режимів роботи вітродизельної установки»
Дата захисту 06.12.2017 року

Науковий керівник Головко Володимир Михайлович

На здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук
Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії
Захист у СВР Д 26.249.01