Мхітарян Нвєр Мнацаканович

Першим директором Інституту відновлюваної енергетики НАН України був Нвєр Мнацаканович Мхітарян – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, іноземний член Національної Академії наук Арменії, дійсний член Академії будівництва України, Міжнародної інженерної Академії Росії та Американського товариства цивільних інженерів.


На посаді директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України, створеного за його ініціативи у складі Відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної Академії наук України Мхітарян Н.М. працював з 2003 по 2015 рік.

З 2018 року – обрано Почесним директором Інституту.

Під його керівництвом було визначено пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних досліджень шести наукових відділів Інституту відновлюваної енергетики – комплексних енергосистем, сонячної енергетики, вітроенергетики, малої гідроенергетики, геотермальної енергетики, відновлюваних органічних енергоносіїв та Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики.

За період своєї роботи на посаді директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України чл.-кор. НАН України Мхітарян Н. М. показав себе вмілим організатором та науковим керівником, його діяльність сприяла отриманню нових наукових знань в галузі відновлюваної енергетики та впровадженню результатів фундаментальних і прикладних досліджень в народному господарстві України.

Важливим напрямом наукової діяльності Нвєра Мнацановича була розробка нових енергозберігаючих технологій, основаних на використанні нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, покладених в основу нового напрямку у розвитку архітектурно-конструктивно-технологічниих систем житлового будівництва, величезний багаж знань та наукового досвіду забезпечив їх практичне впровадження у реальні проекти.

Результати наукової діяльності Н. М. Мхітаряна представлено у понад 200 публікаціях.

Під його безпосереднім керівництвом виконано низку фундаментальних та прикладних наукових досліджень технологій генерації, перетворення, акумулювання та комплексного використання відновлюваних джерел енергії.

Мхітарян Н. М. був Головою Вченої ради Д26.249.01. із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів енергії» при Інституті відновлюваної енергетики НАН України, Головою оргкомітету щорічних міжнародних конференцій “Відновлювана енергетика XXI століття” та головним редактором щоквартального журналу “Відновлювана енергетика”.

Мхітарян Н.М. займається активною міжнародною діяльністю в галузі відновлюваної енергетики – приймає участь в міжнародних конференціях, нарадах, сприяв укладанню міжнародних договорів з вітчизняними науковими та виробничими організаціями.

Велику увагу Нвєр Мнацаканович приділяв створенню законодавчо-правової бази щодо стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні, приймав активну участь у розробці та прийнятті Верховною Радою України Законів щодо розвитку відновлюваної енергетики, що сприяло зміцненню енергетичної незалежності нашої держави.