XXI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»

Шановні колеги!

Запрошуємо вас  послухати виступи з промовою, а доповідачів зробити доповіді (до 5 хв) на XXI-ій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті”, яка відбудеться з 14 по 15 травня 2020 року:

Прохання надсилати тези доповідей до 15 березня 2020 року за адресою tezy.ive@gmail.com

Підтвердження Вашої участі у конференції, а також заповнену реєстраційну форму надсилати факсом або електронною поштою Оргкомітету info@ive.org.ua

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення проблем та перспектив розвитку використання відновлюваних джерел енергії, електро- і біоенергетичних ресурсів, тепла землі і теплопостачання країни за рахунок енергії сонця, вітру, гідроенергетичних ресурсів, а також реалізації заходів для енергозбереження та енергоефективності.

Офіційні мови конференції — українська, польська та англійська.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей надаються українською, польською, російською або англійською мовою.

Структура тези:

1. УДК,ORCID, назва доповіді, організації, перелік авторів, анотація, ключові слова, потрібно надати мовою оригіналу та англійською.
2. П.І.Б., номер телефону та адреси всіх авторів (обов’язково вказати автора для переписки ел. поштою). Об`єм 1 тези не повинен перевищувати 4 сторінки формату А5, набраних у форматі MS Word з усіма полями по 2 см (формат А5 21*14,8 см). Текст набирати шрифтом Аrial 11 пт з інтервалом 1,2 пт. Файли з текстами надсилаються електронною поштою на адресу tezy.ive@gmail.com з приміткою “Доповідь”. Ім’я файлу повинно відповідати імені першого автора латиницею (Petrov.doc).

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ТЕЗ – 15 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ :

Голова:

 • Згуровський Михайло Захарович, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського

Співголова:

 • Собчук Генрик, директор представництва Польської академії наук в м. Києві

Заступники голови:

 • Кудря Степан Олександрович, директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАНУ), завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Мхітарян Нвєр Мнацаканович, Почесний директор ІВЕ НАНУ
 • Рєзцов Віктор Федорович, заст. директора ІВЕ НАНУ з наукової роботи
 • Артур Русович, заступник декана в
  питаннях міжнародної діяльності Факультету механіки, енергетики та авіації Варшавського університету
  технологій
 • Яндульський Олександр Станіславович, декан факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського


Вчений секретар:

 • Суржик Таміла Володимирівна, вчений секретар ІВЕ НАНУ

Члени організаційного комітету:

 • Довгий Станіслав Олексійович, Президент Малої академії наук України
 • Конрад Швірські, професор Інституту теплоенергетики Варшавського університету технологій
 • Рєпкін Олександр Олександрович, Президент Громадської спілки Енергетична асоціація “Українська воднева рада”
 • Шукаєв Сергій Миколайович, Вчений секретар кафедри ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” при КПІ ім. Ігоря Сікорського та ННК “Інститут прикладного системного аналізу”
 • Біднюк Ганна Іванівна, заступник директора Українсько—Польського Центру КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Будько Василь Іванович, заступник завідувача кафедри відновлюваних джерел енергії КПІ ім. Ігоря Сікорського, Науково-освітнє об’єднання “Спільна кафедра відновлюваної енергетики”

ОРГАНІЗАТОРИ:

 • Інститут відновлюваної енергетики НАН України
 • Представництво Польської академії наукв м. Києві
 • КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Варшавський університет технологій
 • Громадська спілка Енергетична асоціація “Українська воднева рада”;
 • МНТЦ вітроенергетики ІВЕ НАН України
 • Кафедра ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” при КПІ ім. Ігоря Сікорського та ННК “Інститут прикладного системного аналізу”
 • Мала академія наук України

ЗА ПІДТРИМКИ:

 • Національної академії наук України
 • Громадської спілки “Українська воднева рада”
 • Представництво Польської академії наук в м. Києві
 • Наукової ради з проблеми “Наукові основи електроенергетики”
 • Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
 • Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України
 • Факультету електроенерготехніки та автоматики, кафедри відновлюваних джерел енергії КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • ВМГО “Зелена енергетика майбутнього”
 • EUROSOLAR-Україна
 • Українсько-Польського Центру КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Асоціації машинобудування і вітроенергетики
 • ТОВ “Емеральд Палас Груп”
 • Громадської спілки “Енергетична асоціація “Українська воднева рада””

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

 • науково-прикладний журнал “Відновлювана енергетика”
 • міжнародний науковий журналу “Альтернативна енергетика і екологія”
 • Сайт конференції КПІ ім. Ігоря Сікорського: www.konf.ive.kpi.ua
 • Сайт ІВЕ НАН України: www.ive.org.ua,
 • Сайт кафедри ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського: www.vde.kpi.ua

Додаткова інформація від Інституту
відновлюваної енергетики НАН України

вул. Гната Хоткевича 20а, 02094, м. Київ, Україна
тел./факс: +38 (044) 206-28-09
e-mail: info@ive.org.ua,
web-сайти: www.ive.org.ua; www.ve.org.ua
За детальнішою інформацією щодо організаційних
питань участі у конференції прохання звертатися до
Марченко Надії В’ячеславівни
за тел.: 044-206-28-09 та моб.098-408-26-02

Стосовно участі у молодіжній секції звертатися
до Будька Василя Івановича за тел.: 067-978-55-27
та ел. поштою: solar_budko@ukr.net

З усіх питань публікацій тез доповідей звертайтеся до
Пономаренко Олени Петрівни
за тел.: 044-206-28-09 та моб. 093-670-84-18,
ел.поштою: tezy.ive@gmail.com

З питань оплати організаційного внеску звертайтеся
у бухгалтерію МНТЦ до
Колотуши Людмили
Миколаївни за тел.: 044-206-28-11,
ел.поштою: DP_MNTC@i.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ –Українською (PDF)     

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ОРГАНІЗАТОРА:
ДП МНТЦ вітроенергетики ІВЕ НАНУ,
ЄДРПОУ 30973289, МФО 380805,
р/рах. UA 58 3808 0500 0000 0026 0054 27307
у АТ “Райффайзен банк Аваль”, м. Київ