Кафедра відновлюваних джерел енергії НТУУ “КПІ”

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТТУТ”

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

 

Кафедра відновлюваних джерел енергії НТУУ «КПІ»

запрошує на навчання за спеціальністю:            

“Нетрадиційні джерела енергії”

 

Кафедра відновлюваних джерел енергії заснована у 2002 роді і є однією із наймолодших та найперспективніших у НТУУ «КПІ».

На кафедрі здійснюється триступенева підготовка фахівців за рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра з напрямку “Електротехніка та електротехнології”. Кафедра здійснює також підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру.

Кафедра має сучасні лабораторії та випробувальні стенди, має в своєму розпорядженні, класс ПЕОМ, об’єднаних у мережу з виходом до Інтернет.

На кафедрі працює кваліфікований професорсько-викладацький колектив, до складу якого входять два лауреати Державної премії, член-кореспондент НАН України, п’ять докторів технічних наук, сім кандидатів технічних та економічних наук.

Всі викладачі є провідними вченими, які очолюють наукові розробки в галузі відновлюваних джерел енергії та роботи по проектуванню та спорудженню енергоустановок з цими джерелами в Україні.

За період навчання в університеті, студенти отримують:

  • вміння проектувати, конструювати, впроваджувати у виробництво, споруджувати та експлуатувати енергетичні установки, що використовують відновлювані джерела енергії для енергопостачання промислових, комунальних і побутових, сільськогосподарських об’єктів та власні будинки чи споруд;
  • навички виконання науково-дослідних робіт по створенню нових тинів тепло-  та електрогенеруючого обладнання,   що використовують відновлювані джерела енергії;
  • ґрунтовну комп’ютерну, загальнотехнічну та технологічну підготовку для роботи як на енергоустановках, що використовують відновлювані джерела енергії, так і на традиційних електро- та теплоенергетичних об’єктах;
  • вміння використовувати сучасні інформаційні технології для управління енергооб’єктами, що використовують відновлювані та традиційні джерела енергії;
  • навички менеджменту, маркетингу та аудиту в ринкових умовах електроенергетичних об’єктів та енергоустановок на основі відновлюваних  та традиційних джерел енергії.

Ґрунтовна та всебічна підготовка наших фахівців відкриває великі можливості для працевлаштування в усіх підрозділах енергетики: на енергоустановках з відновлюваними джерелами енергії, тепло- та електростанціях, в установах, які займаються екологією та енергозбереженням, в системах тепло- та електропостачання, промислових, сільськогосподарським та комунально-побутових підприємствах, науково-дослідних та проектно-конструкторських закладах енергетичного напряму.

Кафедра має наукові зв’язки та домовленість про обмін студентами з зарубіжними організаціями та вузами.

Навчання здійснюється за денною (стаціонар) формою, в тому числі і на контрактній основі. Випускники середніх спеціальних закладів, особи з вищою та незакінченою вищою освітою за контрактом можуть отримати другу вищу освіту.

 03056, м. Київ-56,  пр. Перемоги, 37, корпус №20, кімн. 318

 

тел.:   +38 (044) 454-95-19,

факс:  +38 (044) 406-81-91

web: https://vde.kpi.ua/