Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики (веб-сайт оновлюється)

wind_turbine_lgВеб-сайт: www.windpower.net.ua (оновлюється)

Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України був створений у 2000 р. Його основним завданням є наукова, технічна та організаційна підтримка будівництва та експлуатації ВЕС в Україні. Наші фахівці мають великий досвід комплексного вирішення всіх задач, що виникають при підготовці будівництва ВЕС.

Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики виконує весь комплекс робіт з підготовки документації, необхідної для початку будівництва ВЕС, в тому числі:

 • вибір майданчиків для ВЕС з урахуванням: вітрового енергетичного потенціалу майданчика, можливості підключення ВЕС до енергосистеми України, реальність вирішення земельних питань і вивченні відсутності екологічних перешкод;
 • довгостроковий прогноз виробництва електроенергії заданими моделями ВЕУ на майданчику;
 • оцінка впливу ВЕС на навколишнє середовище;
 • оцінка геологічних особливостей майданчика;
 • розробка схем під’єднання ВЕС до Об’єднаної енергосистеми України;
 • розробка проектів землевідведення та отримання відповідних ліцензій;
 • техніко-ек
 • ономічні обґрунтування проектів (з проходженням державної експертизи);
 • розробка проекту будівництва ВЕС (з проходженням державної експертизи) та отримання дозволу на будівництво ВЕС.

Комплект приведеної документації є необхідним і достатнім для початку будівництва ВЕС.


ТРЕНІНГИ  З   ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ВВЕДЕННЯ СИСТЕМ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕНЕРГОСТАНДАРТІВ, ТА ПРОМИСЛОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГІЇ В АГРО-ХАРЧОВИХ ТА ІНШИХ ЕНЕРГОЄМНИХ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Рисунок9

 • Початок – 2014 р.
 • Закінчення2017 р.
 • Проведено серію навчальних заходів для 50 потенційних тренерів тренінгового курсу за участі представників компанії АЕЕ, Австрія та українських фахівців.
 • Підготовлено до друку серію навчальних матеріалів з енергоефективності, впровадження систем енергоменедменту та відновлюваних джерел енергії.
 • Розпочато тренінгі 450 представників агро-харчових та інших енергоємних МСП за участю організацій – партнерів проекту.