КУЗНЄЦОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

kuznetsov

Заступник директора з наукової роботи Інституту відновлюваної енергетики НАН України, завідувач  відділу комплексних енергетичних систем, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

 

Освіта:

  • В 1978 році закінчив з відзнакою Київський державний університет, механіко-матема­тич­ний факультет, за спеціальністю «Механіка».
  • В 1991 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук «Динаміка оболонок з системою пружно приєднаних мас» зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформованого твердого тіла.
  • В 2012 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.
  • В 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Імовірнісні характеристики потужності вітроелектричних станцій у складі електроенергетичної системи» зі спеціальності 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

 Трудова діяльність:

  • З 1980-1993 рр. — НДІ Гідроприладів (м. Київ), інженер І категорії.
  • З 1993-1996 рр. — Українсько-голландське СП «АтікаВест», провідний спеціаліст.
  • З 1996-1997 рр. — ТОВ «Компанія відновлюваних енергоресурсів» КВЕР, провідний спеціаліст.
  • З 1997-2000 рр. — АТЗТ «Асоціація агентств регіонального розвитку України», провідний спеціаліст.
  • З 2000-2008 рр. — Державне науково-промислове підприємство «Укренергомаш», провідний інженер-науковий співробітник.
  • З 2008 р. — Інститут відновлюваної енергетики НАН України, старший науковий співробітник, а з 2015 р. — завідувач відділу комплексних енергетичних систем, з 2017 р. —   заступника директора з наукової роботи.

Фахівець у галузі: Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.

Публікації: понад 54 наукових праць, в тому числі більше 30 наукових статей та 20 тез конференцій, 2 авторські свідоцтва, співавторство у виконанні понад 20 НДДКР.