Клюс Сергій Володимирович

Завідувач відділу відновлюваних органічних енергоносіїв Інституту відновлюваної енергетики НАН України, кандидат технічних наук

Освіта:

  • 2010 р. – закінчив Сумський державний університет і отримав диплом магістра зі спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».
  • 2017 р. –захистив дисертацію кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії, тема «Енергоефективне перетворення біомаси в горючий газ і біовугілля в газогенераторах щільного шару палива».

Трудова діяльність:

  • 2010 – 2013 рр. – аспірант Інституту відновлюваної енергетики НАН України.
  • З 2010 р. – Інститут відновлюваної енергетики НАН України: провідний інженер, старший науковий співробітник, завідувач відділу відновлюваних органічних енергоносіїв.

Фахівець в галузі: Відновлювані джерела енергії.

Публікації: понад 30 наукових праць, в тому числі 8 патентів.