КОВАЛЕНКА В.Л.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача  – Коваленко Віктор Леонідович 

Назва дисертації    –  «Електрофізичні методи підвищення ефективності біогазових технологій»

Шифр та назва спеціальності – 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії

Шифр спеціалізованої ради  –  Д 26.249.01

Назва  наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут відновлюваної енергетики НАН України за адресою: 02094, м. Київ-94, вул. Г. Хоткевича, 20а; тел. 206-28-09.

Науковий керівник – Качан Юрій Григорович, доктор технічних наук, професор,  Національний Університет «Запорізька Політехніка»
МОН України, професор кафедри електропостачання промислових
підприємств.

Офіційний опонент  –  Басок Борис Івановичч, доктор технічних наук, професор,член-кореспондент НАН України ,  Інститут технічної теплофізики НАН України, завідувач відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій.

Офіційний опонент – Голуб Наталія Борисівна, доктор технічних наук, доцент, Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» МОН України, професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики.

Офіційний опонент – Кухарець Савелій Миколайович, доктор технічних наук, професор, Житомирський Національний агроекологічний університет МОН України, завідувач кафедри механіки та інженерії агроекосистем.