ПАЗИЧ С. Т.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача  –  Пазич Сергій Тарасович 

Назва дисертації    –   «ЗАРЯД ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ВІД ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК З СИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ».

Шифр та назва спеціальності – 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії

Шифр спеціалізованої ради  –  Д 26.249.01

Назва  наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут відновлюваної енергетики НАН України за адресою: 02094, м. Київ-94, вул. Г. Хоткевича, 20а; тел. 206-28-09.

Науковий керівник – Васько Петро Федосійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інститут відновлюваної енергетики НАН України, завідувач відділом гідроенергетики.

Офіційний опонент  –  Мазуренко Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор, Інститут електродинаміки НАН України, завідувач відділу електромеханічних систем.

Офіційний опонент – Будько Василь Іванович, доктор технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» МОН України, доцент кафедри відновлюваних джерел енергії.