КУДРЯ СТЕПАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Директор  Інституту відновлюваної енергетики НАН України,  завідувач відділу вітроенергетики, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор

 

Освіта:

 • В 1971 році закінчив Київський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет за спеціальністю: «Технологія електрохімічних виробництв».
 • В 1978 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою: «Дослідження електродних процесів в нітратних розплавах».
 • В 1989 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
 • В 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою: «Системи акумулювання та перетворення енергії відновлюваних джерел».
 • В 2006 році присвоєно вчене звання професора.
 • 2018 рік – обрано членом-кореспондентом НАН України

Трудова діяльність:

 • 1971 — 1980 рр. — Київський політехнічний інститут, кафедра електрохімічних виробництв, інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри електрохімічних виробництв.
 • 1980 — 1987 рр. — КБ «Шторм» при Київському політехнічному інституті, завідуючий сектором науково-дослідного відділу.
 • 1987 — 2004 рр. — Інститут електродинаміки НАН України, завідуючий відділу загальних проблем використання відновлюваних джерел енергії відділення комплексних енергетичних систем відновлюваних джерел енергії.
 • З 2000 року — директор Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики (МНТЦ) при Інституті електродинаміки НАН України.
 • З 2002 року викладає на кафедрі ВДЕ НТУУ «КПІ», завідувач кафедри.
 • З 2004 року — Інститут відновлюваної енергетики НАН України, заступник директора з наукових питань та завідувач відділу вітроенергетики, а також директор МНТЦ Інституту відновлюваної енергетики НАН України.
 • 3 2016 року — директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Нагороди: Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; Знак Ордена «Святий Князь Володимир» IV ступеня № 383 з присвоєнням титулу: «Лицар Ордена «Святий Князь Володимир»; Почесний золотий знак професорів НТУУ «КПІ» за активну участь у створенні і організації діяльності спільного Українсько-Польського центру вдосконалення технологій відновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Фахівець в галузі: Нетрадиційна і відновлювана енергетики та енергозбереження.

Публікації: 332 наукових праць, в тому числі 45 патентів, 11 монографій.