Суржик Т. В.

Повідомлення  про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Прізвище, ім`я, по-батькові здобувача – Суржик Таміла Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де працює – кандидат технічних наук, вчений секретар Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Назва дисертації — «Науково-технічні засади підвищення енергетичної  та техніко-економічної ефективності систем перетворювання енергії сонячного випромінювання».

Шифр та назва спеціальності — 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — Інституту  відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20а; тел. 044 206 28 09).

Науковий керівник — Рєзцов Віктор Федорович, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, професор за кафедрою «Електротехніка»,  заступник директора з наукової роботи Інституту відновлюваної енергетики НАН України.  

Офіційний опонент – Венгер Євген Федорович, доктор  фізико-математичних  наук, член-кореспондент НАН України, професор за  спеціальністю  «Фізика напівпровідників і діелектриків»,  завідувач  відділу «Фізики і технології напівпровідникових структур та сенсорних систем»  Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України.

Офіційний опонент – Книш Людмила Іванівна, доктор технічних наук, професор за кафедрою аерогідромеханіки та енергомасопереносу  професор кафедри комп’ютерних технологій   Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН  України.

Офіційний опонент – Каплун Віктор Володимирович, доктор  технічних наук, професор за кафедрою електроніки та електротехніки КНУТД , директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження України Національного університету біоресурсів та природокористування України МОН України.

Голова спеціалізованої вченої ради
Д 26.249.01
Кудря С.О.
член-кор. НАН України, доктор технічних наук