Рубаненко О.О.

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Прізвище, ім`я, по-батькові здобувача – Рубаненко Олена Олександрівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де  працює — кандидатка технічних наук, докторантка кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного політехнічного університету МОН України.

Назва дисертації — «Підвищення енергоефективності відновлюваних джерел енергії в балансі електроенергії енергетичних систем».

Шифр та назва спеціальності — 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість — Інституту  відновлюваної енергетики НАН України (02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20а; тел. 044 206 28 09).

Науковий консультант – Лежнюк Петро Дем`янович, доктор технічних наук, професор за кафедрою «Електричні станції та системи», завідувач кафедрою електричних станцій та систем Вінницького національного політехнічного університету МОН України.

Офіційний опонент – Каплун Віктор Володимирович, доктор  технічних наук, професор за кафедрою електроніки та електротехніки КНУТД , директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження України Національного університету біоресурсів та природокористування України МОН України.

Офіційний опонент – Васько Петро Федосійович, доктор  технічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності «Перетворювання відновлюваних видів енергії та установки на їх основі»,  завідувач відділу гідроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Офіційний опонент –Будько Василь Іванович, доктор  технічних наук,  доцент кафедри відновлюваних джерел енергії,  завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України.

Голова спеціалізованої вченої ради член-кореспондент НАН
Д 26.249.01
Кудря С.О.