Воднева стратегія

Від авторів

За останні декілька років можливість досягнення швидких результатів в енергетичному переході до нових чистих енергосистем, в яких водневі технології будуть відігравати центральну роль, стає все більше і більше актуальною темою у всьому світі. На сьогоднішній день близько 40 країн вже розробили свої стратегії/ дорожні карти/плани розвитку використання водневих технологій на період до 2050-2060 років.

Із приємністю можна зазначити, що Україна хоче долучитися до групи цих провідних країн і вже досить значний час обговорюється необхідність розробки своєї водневої стратегії. Колектив нашого Інституту, з метою внесення свого вкладу в швидкий запуск водневої галузі, розробив Проєкт Водневої стратегії України і виставив його у відкритому доступі для широкого обговорення.

Дана робота є результатом проведених серйозних досліджень щодо ресурсної бази, необхідної для масштабного виробництва зеленого водню, а саме: природний енергетичний потенціал ВДЕ, водні ресурси і кадровий та освітній потенціал. Для розуміння досвіду провідних країн, було виконано ознайомлення або аналіз стратегій/дорожніх карт/планів майже всіх країн, які мають такі документи на кінець 2021 року та міжнародних визнаних енергетичних компаній та організацій. Розміркуємо про можливість опублікування повного аналітичного матеріалу.

Орієнтованість ЄС і більшості країн на розвиток саме зеленого водню і врахування природного потенціалу ВДЕ України, спонукало нас зробити акцент на зелений водень. На нашу думку, використання водню, виробленого з використанням викопних видів палива (сірий) або електролізом води з електроенергії з АЕС (рожевий) має розглядатися виключного для перехідного періоду в процесі нарощування масштабного впровадження водневих технологій для досягнення достатніх обсягів виробництва зеленого водню.

Хтось скаже, що в даній роботі забагато аналітичного матеріалу, а хтось подумає, що недостатньо детальних дій і заходів, і ті та інші мають право на таку точку зору. Ми переконані в тому, що необхідно було приділяти особливу увагу питанням вартості водню і перспективам її зміни та показати як провідні країни світу законодавчо і фінансово підтримують розвиток водню. Важливо тут звернути увагу на те, що нашою стратегією не передбачається державного фінансування для розвитку галузі, а лише створення механізмів підтримки у вигляді податкових преференцій та іншої підтримки.       

Ми закликаємо представників урядових організацій, місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій, асоціацій і всіх зацікавлених сторін приймати активну участь в покращені даного документу. Ми готові прийняти всі зауваження і пропозиції та обговорити їх відкрито, обґрунтовано і неупереджено. Наша кінцева мета − створити документ, який забезпечить розвиток не лише водневих технологій і енергетичного сектору а, завдяки кумулятивному ефекту, і перехід економіки України на новий, сталий та інноваційний етап розвитку, незалежний від імпортування енергоносіїв і, після цього, представити його на затвердження і прийняття Кабінетом міністрів України.