СУРЖИК ТАМІЛА ВОЛОДИМИРІВНА

4x6

Вчений секретар Інституту відновлюваної енергетики НАН України, старший науковий співробітник відділу сонячної енергетики, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

 

Освіта:

  • В 1975 р. закінчила Київський інженерно-будівельний інститут, санітарно-технічний факультет за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція».
  • 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Гідродинаміка та теплообмін у центробіжному апараті для утилізації теплоти вторинних енергоресурсів».
  • В 2016 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності «Перетворення відновлюваних видів енергії».

Трудова діяльність:

  • 1988 рр. – НДІ санітарної техніки та обладнання будівель і споруд Міністерства будівельних матеріалів СРСР: аспірант, науковий співробітник лабораторії вторинних енергетичних ресурсів.
  • 1988 — 2004 рр. – Інститут електродинаміки НАН України, відділення комплексних енергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії, старший науковий співробітник.
  • З 2004 року – Інститут відновлюваної енергетики НАН України, вчений секретар ІВЕ НАН України, старший науковий співробітник відділу сонячної енергетики.
  • З 2005 року — НТУУ «КПІ», кафедра відновлюваних джерел енергії, доцент.

Фахівець в галузі: Відновлювані та нетрадиційні джерела енергії.

Публікації: 171 наукова праця, в тому числі 25 патентів.