СУРЖИК ТАМІЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Вчений секретар Інституту відновлюваної енергетики НАН України,  старший науковий співробітник, доктор технічних наук

Освіта:

  • В 1975 р. закінчила Київський інженерно-будівельний інститут, санітарно-технічний факультет за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція».
  • 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Гідродинаміка та теплообмін у центробіжному апараті для утилізації теплоти вторинних енергоресурсів».
  • В 2016 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності «Перетворення відновлюваних видів енергії».
  • 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою «Науково-технічні засади підвищення енергетичної та техніко-економічної ефективності систем перетворювання енергії сонячного випромінювання».

Трудова діяльність:

  • 1988 рр. – НДІ санітарної техніки та обладнання будівель і споруд Міністерства будівельних матеріалів СРСР: аспірант, науковий співробітник лабораторії вторинних енергетичних ресурсів.
  • 1988 — 2004 рр. – Інститут електродинаміки НАН України, відділення комплексних енергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії, старший науковий співробітник.
  • З 2004 року – Інститут відновлюваної енергетики НАН України, вчений секретар ІВЕ НАН України.
  • З 2005 року – НТУУ «КПІ», кафедра відновлюваних джерел енергії, доцент.

Фахівець в галузі: Відновлювані та нетрадиційні джерела енергії.

Публікації: 195 наукових праць, у тому числі 12 патентів, 4 монографії, 18 Державних

стандартів України.