ВАСЬКО ПЕТРО ФЕДОСІЙОВИЧ

pic 124_1

Завідувач відділу гідроенергетики ІВЕ НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

 

Освіта:

  • В 1973 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю: «Електричні машини та апарати».
  • В 1984 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою: «Основи розрахунку низько-швидкісних лінійних двигунів постійного струму індукторного типу».
  • В 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою: «Системи електромеханічного перетворювання енергії вітру».

Трудова діяльність:

  • 1973 -1987 рр. — Київський політехнічний інститут, асистент кафедри електротехніки, керівник науково-дослідного сектору електромеханічних систем перетворення енергії конструкторського бюро «Шторм».
  • 1987 — 2004 рр. — Інститут електродинаміки НАН України, завідувач лабораторії вітроенергетики, провідний науковий співробітник відділення відновлюваних джерел енергії.
  • З 2004 року — Інститут відновлюваної енергетики НАН України – завідувач відділу гідроенергетики, в.о. завідувача відділу гідроенергетики.

Фахівець в галузі: Електроенергетика та електромеханіка, відновлювані джерела енергії.

Публікації: 228 наукових праць, в тому числі  16 патентів та 8 Державних стандартів України.