МОРОЗОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

DIGITAL CAMERA

Завідувач відділу геотермальної енергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

 

 

Освіта:

 • 1965 р. — закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю: «Машини і апарати хімічних виробництв».
 • 1979 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження нестаціонарного теплообміну в геотермічних котлах» за спеціальністю 04.14. Теплофізика та промтеплоенергетика.
 • В 1984 р. — присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
 • 2014 р. — захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи і методи розрахунку систем добування, акумулювання і  використання   глибинної теплоти Землі» за спеціальністю 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії.

Трудова діяльність:

 • З 1970 — 1991 рр. — Інститут технічної теплофізики НАН України, в останні 12 років – старший науковий співробітник.
 • З 1991 — 1993 рр. — Інститут нетрадиційних відновлюваних джерел енергії Міненерго України, головний конструктор проекту.
 • З 1993 — 1996 рр. — Інститут енергозбереження НАН України, старший науковий співробітник.
 • З 1996 — 2000 рр. — Акціонерне товариство закритого типу «Газова компанія «Атіка», генеральний директор.
 • З 2000 — 2004 рр. — Консорціум «Енергогаз», генеральний директор.
 • З 2004 — 2005 рр. — Інститут технічної теплофізики НАН України, старший науковий співробітник.
 • З 2005 року — Інститут відновлюваної енергетики НАН України, старший науковий співробітник, а з 2006 р. — в.о. завідувач відділу геотермальної енергетики, з 2016 р. — завідувач відділу геотермальної енергетики.

Фахівець в галузі: Відновлювані джерела енергії.

Публікації: 158 наукових праць, в тому числі 20 патентів.